Søg efter standarder

nemt og hurtigt!

Emner

Nyeste standarder

 • ASTM D5327 - 97(2013)

  Standard Practice for Evaluating and Comparing Transfer Efficiency of Spray Applied Coatings Under General Laboratory Conditions

 • ASTM E1725 - 19

  Standard Test Methods for Fire Tests of Fire-Resistive Barrier Systems for Electrical System Components

 • DS 5004.691:1982

  Elektroteknisk ordliste. Kapitel 691 - Tariffer for elektricitet

 • DS 5009.01:1987

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 1: Oversigt og generalindeks

 • DS 5009.02:1985

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 2: Generelle regler og generelle grafiske symbolelementer, tillægssymboler og andre symboler, der har generel anvendelse

 • DS 5009.03:1984

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 3: Ledere og forbindelsesanordninger

 • DS 5009.04:1985

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 4: Passive komponenter

 • DS 5009.05:1985

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 5: Halvledere og elektronrør

 • DS 5009.06:1986

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 6: Produktion og omformning af elektrisk energi

 • DS 5009.07:1984

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 7: Afbrydere, kontakter og beskyttende udstyr

 • DS 5009.08:1984

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 8: Måleinstrumenter, lamper og signaludstyr

 • DS 5009.09:1984

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 9: Telekommunikation 1. Kobling og perifert udstyr

 • DS 5009.11:1985

  Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 11: Symboler til topografisk brug (Installationstegninger, kort m.m.)

 • DS 5009:1989 Errata

  Symboler på elektrotekniske tegninger - Errataliste

 • DS 5015:1988

  Referencebetegnelser til elektroteknisk brug

 • DS 5106:1987

  Immunitet af elektrisk udstyr imod indstrålede felter i frekvensområdet 150 kHz - 12 GHz

 • DS Handbook 166:2010 E

  Vejledning i referencesystemer - En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

 • DS Handbook 166:2017 E

  Vejledning i RDS – Referencebetegnelsessystemer. TAG-nummerering til systemer iht. ISO/IEC 81346-serien

 • DS Handbook 166:2020 E

  Vejledning i RDS – Referencebetegnelsessystemer. TAG-nummerering til systemer iht. ISO/IEC 81346-serien

 • DS/CLC Guide 32:2014

  Retningslinjer for sikkerhedsrelateret risikovurdering og risikonedsættelse for lavspændingsudstyr

 • DS/CLC IEC/TR 61508-0:2019

  Functional safety for elektriske/elektroniske/programmerbare elektroniske sikkerhedsrelaterede systemer – Del 0: Functional safety og IEC 61508

 • DS/CLC/TR 50404:2003

  Elektrostatik - Bedste praksis til at undgå farer som følge af statisk elektricitet

 • DS/CLC/TR 50404:2012

  Elektrostatik - Vejledning om forebyggelse af risici som følge af statisk elektricitet

 • DS/CLC/TR 50422:2013

  Vejledning om anvendelse af Europæisk Standard EN 50160

 • DS/CLC/TR 50442:2005

  Retningslinjer for produktkomitéer ved forberedelsen af standarder relateret til den menneskelige påvirkning fra elektromagnetiske felter

 • DS/CLC/TR 50442:2018

  Vejledning til produktkomiteer om udarbejdelse af standarder relateret til human eksponering for elektromagnetiske felter

 • DS/CLC/TR 50453:2007

  Evaluering af elektromagnetiske felter omkring krafttransformere

 • DS/CLC/TR 50489:2007

  Smart tracker chips - Konsekvensberegning af produktidentificering med RFID på elektrisk og elektronisk udstyr

 • DS/CLC/TR 61340-5-2:2008

  Elektrostatik - Del 5-2: Beskyttelse af elektroniske indretninger mod elektrostatiske fænomener - Brugervejledning

 • DS/CLC/TR 62061-1:2010

  Vejledning i anvendelse af ISO 13849-1 og IEC 62061 ved design af sikkerhedsrelaterede styresystemer til maskiner

 • DS/CLC/TR 62102:2005

  Elektrisk sikkerhed – Klassifikation af grænseflader for udstyr, som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk

 • DS/CLC/TR 62102:2006

  Elektrisk sikkerhed - Klassifikation af grænseflader for udstyr, som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk

 • DS/CLC/TS 50217:2005

  Vejledning til in situ-målinger - In situ-måling af udstrålet forstyrrelse

 • DS/CLC/TS 50349:2005

  Kvalifikation af elinstallatører

 • DS/EN 45556:2019

  Generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter

 • DS/EN 45558:2019

  Generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter

 • DS/EN 45559:2019

  Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter

 • DS/EN 50083-2/A1:2005

  Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 2: Udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet

 • DS/EN 50083-2:2002

  Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 2: Udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet

 • DS/EN 50083-2:2006

  Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 2: Udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet

 • DS/EN 50083-8/A11:2009

  Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 8: Kabelnets elektromagnetiske kompatibilitet

 • DS/EN 50083-8:2003

  Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 8: Kabelnets elektromagnetiske kompatibilitet

 • DS/EN 50091-2:1997

  UPS-anlæg. Del 2: EMC-krav

 • DS/EN 50102 - 62262:1996

  Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)

 • DS/EN 50102/A1 - 62262:1999

  Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)

 • DS/EN 50102/Corr. - 62262:2006

  Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)

 • DS/EN 50110-1:1997

  Drift af elektriske anlæg

 • DS/EN 50110-1:2005

  Drift af elektriske anlæg

 • DS/EN 50110-2:2010

  Drift af elektriske anlæg - Del 2: Nationale tillæg

 • DS/EN 50110-2+Corr.:1998

  Drift af elektriske anlæg (nationale tillæg)

 • DS/EN 50121-1:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC - Del 1: Generelt

 • DS/EN 50121-1:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Generelt

 • DS/EN 50121-2:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC - Del 2: Udstråling mod omverdenen fra det samlede jernbanesystem

 • DS/EN 50121-2:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Udstråling mod omverdenen fra det samlede jernbanesystem

 • DS/EN 50121-3-1:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 3-1: Rullende materiel - Trækkraft og vogne

 • DS/EN 50121-3-1:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 3-1: Rullende materiel - Trækkraft og vogne

 • DS/EN 50121-3-2:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC - Del 3-2: Rullende materiel - Udstyr til rullende materiel

 • DS/EN 50121-3-2:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 3-2: Rullende materiel - Udstyr til rullende materiel

 • DS/EN 50121-4:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC - Del 4: Standard for udstråling fra og immunitet af signal- og teleudstyr

 • DS/EN 50121-4:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 4: Standard for udstråling fra og immunitet af signal- og teleudstyr

 • DS/EN 50121-5:2001

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC - Del 5: Udstråling fra og immunitet af stationære installationer og strømforsyninger

 • DS/EN 50121-5:2006

  Jernbaneanvendelser - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 5: Udstråling fra og immunitet af faste installationer og apparater

 • DS/EN 50130-4/A1:1998

  Alarmsystemer. Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet. Produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter til brandsystemer, indbrudssystemer og sociale alarmsystemer

 • DS/EN 50130-4/A1:2014

  Alarmsystemer - Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter til brand-, indbruds- og overfaldsalarmsystemer, videoovervågningsanlæg, adgangskontrolanlæg og tryghedsalarmsystemer

 • DS/EN 50130-4/A2:2003

  Alarmsystemer - Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard - Immunitetskrav til komponenter til brand- og indbrudsalarmsystemer samt sociale alarmsystemer

 • DS/EN 50130-4:1996

  Alarmsystemer. Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet: produktfamiliestandard. Immunitetskrav til komponenter til brand-, indbruds- og sociale alarmsystemer

 • DS/EN 50130-4:2011

  Alarmsystemer - Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet - produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter til brand-, indbruds- og overfaldsalarmsystemer, videoovervågningsanlæg, adgangskontrolanlæg og tryghedsalarmsystemer

 • DS/EN 50130-5:2011

  Alarmsystemer - Del 5: Metoder til miljøprøvning

 • DS/EN 50147-1:1996

  Radiodødt rum - Del 1: Måling på skærmdæmpning

 • DS/EN 50147-2:1996

  Radiodødt rum. Del 2: Alternative prøvningssteder, der er egnede under hensyntagen til prøvningspladsens elektromagnetiske egenskaber

 • DS/EN 50160:2000

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50160:2007

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50160:2010

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50160:2010/A1:2015

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50160:2010/A2:2019

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50160:2010/A3:2019

  Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet

 • DS/EN 50162:2004

  Beskyttelse mod korrosion, der skyldes vagabonderende strøm fra jævnstrømssystemer

 • DS/EN 50191:2001

  Installation og drift af elektrisk prøvningsudstyr

 • DS/EN 50191:2010

  Installation og drift af elektrisk prøvningsudstyr

 • DS/EN 50266-1:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 1: Apparater

 • DS/EN 50266-2-1:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 2-1: Fremgangsmåde - Kategori A F/R

 • DS/EN 50266-2-2:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 2-2: Fremgangsmåde - Kategori A

 • DS/EN 50266-2-3:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 2-3: Fremgangsmåde - Kategori B

 • DS/EN 50266-2-4:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 2-4: Fremgangsmåde - Kategori C

 • DS/EN 50266-2-5:2001

  Fælles prøvningsmetoder for kabler og ledninger under brandbare forhold - Test for lodret flammeudbredelse i lodret monterede bundter af kabler og isolerede ledninger - Del 2-5: Fremgangsmåde - Små kabler - Kategori D

 • DS/EN 50419 + Corr.:2005

  Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til Artikel 11(2) af Direktiv 2002/96/EC (WEEE)

 • DS/EN 50419:2006

  Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til artikel 11(2) i direktiv 2002/96/EF (WEEE)

 • DS/EN 50581:2012

  Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer

 • DS/EN 50614:2020

  Krav angående klargøring til genbrug af el- og elektronikskrot

 • DS/EN 50693:2019

  Produktkategoribestemmelser for livscyklusvurdering (LCA) af EEE

 • DS/EN 55020/A12+Corr.,A13:1999

  Elektromagnetisk immunitet af radiomodtagere og tilhørende apparater

 • DS/EN 55103-1:1996

  Elektromagnetisk kompatibilitet. Produktfamiliestandard for audio-, video- og audio-visuelt udstyr samt lyskontroludstyr til underholdningsformål til professionel brug. Del 1: Emission

 • DS/EN 55103-2:1996

  Elektromagnetisk kompatibilitet. Produktfamiliestandard for audio-, video- og audio-visuelt udstyr samt lyskontroludstyr til underholdningsformål til professionel brug. Del 2: Immunitet

 • DS/EN 60027-1/A2:2007

  Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 1: Generelt

 • DS/EN 60027-1:2007

  Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 1: Generelt

 • DS/EN 60027-3:2007

  Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 3: Logaritmiske og relaterede størrelser og deres enheder

 • DS/EN 60038:2011

  CENELEC-standardspændinger

 • DS/EN 60059/A1:2009

  IEC-standardmærkestrømme

Hjælp og vejledning

Har du brug for hjælp eller vejledning

Det kan ind i mellem være svært at finde den standard, man har brug for. Kontakt Dansk Standards informationscenter.
Kontakt os

Få styr på standarderne med Standard Distribute

Med Standard Distribute får du og dine kolleger elektronisk adgang til alle standarder i ét samlet system. Læs mere på ds.dk.
Læs mere