DS 1150:2019

Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt til og med 25 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 507,00

Beskrivelse

Denne Danske Standard stiller krav til udførelse af eldrevne varmepumpeinstallationer med en
varmeydelse til og med 25 kW til brug i boliger, fritidshuse samt mindre erhverv.
Installationer af følgende typer varmepumper er omfattet af standarden:
 Væske-vand
 Luft-vand
 Luft-luft
 Ventilationsvarmepumper
 Brugsvandsvarmepumper
 Den eldrevne del af hybridvarmepumper.
Når standarden anvendes i forbindelse med luft-luft-varmepumper, skal standarden alene følges på
relevante områder. Det betyder fx, at når luft-luft-varmepumper, der kun skal opvarme et rum, installeres
efter standarden, skal der ikke gennemføres en komplet varmetabsberegning for hele bygningen, ligesom
der ikke skal indhentes oplysninger om varmt brugsvand samt bygningens klimaskærm mv.
Denne standard stiller alene krav til selve installationsprocessen.
Dokumentet omfatter ikke:
 den del af en hybridvarmepumpe, der ikke er eldreven som fx gasdelen
 krav til service af varmepumpeinstallationen
 produktkrav til prøvning og mærkning af varmepumper
 krav til varme- og køleanlæg i bygninger.

Antal sider: 29

Udgivet: 2019-12-02

Godkendelsesdato: 2019-09-30

ICS: 27.080 - Varmepumper

Varenummer: M329061


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-221