• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 54-22:2015

Brandalarmsystemer - Del 22: Linjetermodetektorer med nulstillingsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 54-23:2010

Brandalarmsystemer - Del 23: Brandalarmudstyr - Visuel alarm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 54-24:2008

Brandalarmsystemer - Del 24: Komponenter til stemmealarmsystemer - Højttalere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 54-25:2008

Brandalarmsystemer - Del 25: Komponenter, der benytter radioforbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 54-26:2015

Brandalarmsystemer - Del 26: Brandalarmer med kuliltedetektorer - Punktdetektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 54-27:2015

Brandalarmsystemer - Del 27: Røgdetektorer til brug i ventilationskanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 54-28:2016

Brandalarmsystemer – Del 28: Linjetermodetektorer uden resætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 54-29:2015

Brandalarmsystemer - Del 29: Brandalarmer med multisensor - Detektorer med en kombination af røg- og varmesensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 54-30:2015

Brandalarmsystemer - Del 30: Brandalarmer med multisensor - Punktdetektorer med en kombination af kulilte- og varmesensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 54-31:2014+A1:2016

Brandalarmsystemer – Del 31: Brandalarmer med multisensor – Punktdetektorer med kombination af røg-, kulilte- og eventuelt varmesensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TS 54-32:2015

Brandalarmsystemer - Del 32: Planlægning, udformning, installation, idriftsættelse, brug og vedligeholdelse af alarmsystemer med tale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/INF 55:1990

Vejledning i brug af ISO 9127


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 58:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Prøvetagning af bituminøse bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INF 60:1990

Overfladebeskaffenhed. Overfladeruhed. Ordliste over nordiske termer for overfladen og dens parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN;SV;NO;FI
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/IEC Guide 60:2004

Overensstemmelsesvurdering - God praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 63:2012

Vejledning i udvikling og inkludering af sikkerhedsaspekter i internationale standarder for medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO Guide 64:2008

Vejledning om inddragelse af miljøemner i produktstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC Guide 68:2003

Metoder til anerkendelse og accept af resultater fra overensstemmelsesvurderinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 68-2-49:1986

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC 68-3-3:1992

Miljøprøvning. Del 3: Vejledning. Seismiske prøvningsmetoder for udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 847,00

DS/INF 70-1:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Orientering, definitioner og omfang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 70-2:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Svejsemetodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 70-3:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Visuel bedømmelse af svejsninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 70-4:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Mærkning og dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INF 70-5:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Svejsningers styrke. Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INF 70-6:2010

Plastrør - Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer - Kontrol af stuksvejseudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 70-7:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Procedureprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 71-1:2014+A1:2018

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 71-2+A1:2014

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 2: Brændbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 71-3:2019

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 3: Migration af visse elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 71-4:2013

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 4: Kemisæt til kemiforsøg og lignende


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 71-5:2015

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 5: Andet kemisk legetøj (sæt) end sæt til kemiske forsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 71-7:2014+A2:2018

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 7: Fingermaling – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 71-8:2018

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 8: Aktivitetslegetøj til privat brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 71-9 + A1:2007

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 9: Organiske kemiske stoffer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 71-10:2006

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 10: Organiske kemiske stoffer - Prøveforberedelse og ekstraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 71-11:2005

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 11: Organiske kemiske stoffer - Analysemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 71-12:2016

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 12: N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 71-13:2014

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 13: Brætspil til træning af smags- og lugtesans, makeupsæt og spil, der stimulerer smagssansen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 71-14:2018

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 14: Trampoliner til privat brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 73:2014

Træbeskyttelsesmidler - Accelereret ældning af behandlet træ før biologisk prøvning - Ældningsprocedure ved afgasning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 74:2005

Grafiske symboler - Teknisk vejledning vedrørende inddragelse af forbrugernes behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 78:1992

Teknisk tegning. Bygningstegninger. Kode- og referencesystem for bygningstegninger og relaterede dokumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 80:2001

Væghængte urinaler - Mål og dimensioner - Tilslutning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 81-3 + A1:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-3 + A1/AC:2009

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 81-10:2009

Grundlæggende sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 10: System for EN 81-standardserien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 81-11:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 11: Fortolkninger relateret til EN 81-serien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TR 81-12:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-20:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 81-21:2018

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-22:2014

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 22: Elektriske elevatorer med skrånende bevægelsesbane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 81-28:2018+AC:2019

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 28: Fjernalarm til personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-31:2010

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer udelukkende til transport af gods - Del 31: Betrædbare godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 81-40:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-41:2011

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 43: Kranelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-50:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning – Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 81-58:2018

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvninger – Del 58: Prøvning af skaktdøres brandmodstandsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-70:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-71:2018+AC:2019

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser tilknyttet personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 71: Hærværkssikrede elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-72:2015

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 72: Brandmandselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-73:2016

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer - Del 73: Elevatorers funktion ved brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 81-76:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 76: Evakuering af personer med nedsat funktionsevne ved hjælp af elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 81-77:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 77: Elevatorer under seismiske forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-80:2004

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 80: Regler for forbedring af sikkerheden af eksisterende person- og godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-82:2013

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 82: Forbedring af eksisterende elevatorers tilgængelighed for personer, herunder personer med funktionsnedsættelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 81-83:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 83: Regler til forbedring af hærværkssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 84:1997

Træbeskyttelse. Accelereret ældning af imprægneret træ inden biologisk prøvning. Udvaskning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 84:1993

Håndbog om nordiske krav til informationsteknologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 88-1:2011+A1:2016

Trykregulatorer og tilhørende sikkerhedsanordninger til gasforbrugende apparater - Del 1: Trykregulatorer til tilgangstryk til og med 50 kPa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 88-2:2008

Trykregulatorer og tilknyttede sikkerhedsanordninger til gasforbrugende apparater - Del 2: Trykregulatorer til tilgangstryk over 500 mbar og op til og inklusive 5 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 89:2015

Gasfyrede varmtvandsbeholdere til produktion af varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/INF 90:1994

Anvisning for bestemmelse og vurdering af afgasning fra byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 90-1:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 1: Hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 90-2:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 2: Ikke-hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog: