Det er for øjeblikket ikke muligt at købe på shoppen - vent venligst
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 527-4:1997

Plast. Bestemmelse af trækegenskaber. Del 4: Prøvningsbetingelser for isotrope og ortotrope, fiberforstærkede plastkompositter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 527-5:2009

Plast - Bestemmelse af trækegenskaber - Del 5: Prøvningsbetingelser for plastkompositter forstærket med ensrettede fibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 584:1998

Plast. Umættet polyesterharpiks. Bestemmelse af reaktivitet ved 80 C (traditionel metode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 585:1999

Plast. Ikke-blødgjort celluloseacetat. Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 604:2003

Plast - Bestemmelse af trykegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 689:2018+AC:2019

Arbejdspladseksponering – Måling af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer – Strategi for test af overensstemmelse med grænseværdier for arbejdseksponering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 721-2-4+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Solstråling og temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 721-2-7:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen - Fauna og flora


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 721-3-0+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed - Introduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 838:2010

Arbejdspladseksponering - Procedurer for måling af gasser og dampe ved hjælp af passive opsamlere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 844:2014

Stiv celleplast - Bestemmelse af trykegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 845:2009

Celleplast og -gummi - Bestemmelse af vægtfylde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 846:2019

Plast – Vurdering af påvirkning fra mikroorganismer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 868:2003

Plast og ebonit - Bestemmelse af indtrængningshårdhed ved hjælp af et durometer (Shore-hårdhed)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 872:2005

Vandundersøgelse - Bestemmelse af mængden af suspenderet stof - Metode med filtrering gennem glasfiberfiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 877-1:2011

Plast - Metoder til eksponering for solstråling - Del 1: Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 877-2:2011

Plast - Metoder til eksponering for solstråling - Del 2: Direkte vejrpåvirkning og eksponering bag vinduesglas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 877-3:2018

Plast – Metoder til eksponering for solstråling – Del 3: Intensiv vejring med koncentreret solstråling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 899-1:2017

Plast – Bestemmelse af krybeegenskaber – Del 1: Trækkrybning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 899-2:2003

Plast - Bestemmelse af krybeegenskaber - Del 2: Krybning ved trepunktsbøjningsbelastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 899-2:2003/A1:2015

Plast - Bestemmelse af krybeegenskaber - Del 2: Krybning ved trepunktsbøjningsbelastning - Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 903:1994

Vandundersøgelse. Bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer. Måling af methylenblåtindeks, MBAS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1043-1:2011

Plast - Symboler og forkortede termer - Del 1: Grundlæggende polymerer og deres særlige karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1043-1:2011/A1:2016

Plast - Symboler og forkortede termer - Del 1: Grundlæggende polymerer og deres særlige karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1043-2:2012

Plast - Symboler og forkortede termer - Del 2: Fyldstoffer og forstærkningsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1043-3:2016

Plast – Symboler og forkortede termer – Del 3: Blødgøringsmidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1043-4:1999

Plast. Symboler og forkortede termer. Del 4: Brandhæmmende middel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1043-4:1999/A1:2016

Plast - Symboler og forkortede termer - Del 4: Brandhæmmende middel


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1060-1:1999

Plast. Homopolymer- og copolymerharpiks af vinylchlorid. Del 1: Bestemmelsessystem og grundlag for specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1060-2:1999

Plast. Homopolymer- og copolymerharpiks af vinylchlorid. Del 2: Forberedelse af prøvninger og bestemmelse af egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1061:1999

Plast. Hård celluloseacetat. Bestemmelse af fri syre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1110:2019

Plast – Polyamider – Accelereret konditionering af prøveemner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1122:2001

Plast - Bestemmelse af cadmium - Fugtopløsningsmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1133-1:2012

Plast - Bestemmelse af termoplasts massesmelteindeks (MFR) og volumensmelteindeks (MVR) - Del 1: Standardmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1133-2:2012

Plast - Bestemmelse af termoplasts massesmelteindeks (MFR) og volumensmelteindeks (MVR) - Del 2: Metode til materialer, der er følsomme over for temperatur som funktion af tid og/eller fugtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1158:1998

Plast. Vinylchlorid homopolymerer og copolymerer. Bestemmelse af klorindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1172:1998

Hærdet plast af textilglas. Forimprægnerede armeringer, støbemateriale og laminater. Bestemmelse af tekstilglas og mineralfyldstofindhold. Kalcineringsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1183-1:2019

Plast – Metoder til bestemmelse af densiteten af ikke-celleplast – Del 1: Nedsænkningsmetode, flydende pyknometermetode og titreringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1183-2:2019

Plast – Metoder til bestemmelse af densiteten af ikke-celleplast – Del 2: Søjlemetode med densitetsstigning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1183-3:1999

Plast. Bestemmelse af densiteten af ikke-celle plast. Del 3: Gas pyknometer metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1233:2000

Vandundersøgelse. Chrom. Atomabsorptionsspektrometriske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1235:1996

Gødning i fast form. Prøvesigtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1235/A1:2003

Gødning i fast form - Prøvesigtning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1236:1995

Gødning. Bestemmelse af rumvægt (løs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1237:1995

Gødning. Bestemmelse af rumvægt (sammenpresset)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 1264:1997

Plast. Homopolymer- og copolymerharpiks af vinylchlorid. Bestemmelse af pH i vandigt ekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 1265:2007

Plast - Poly(vinylklorid)harpiks - Bestemmelse af antallet af urenheder og fremmede partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1269:2007

Plast - Homopolymer- og copolymerharpiks af vinylchlorid - Bestemmelse af flygtige stoffer (inklusive vand)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1482-1:2007

Gødninger og jordbrugskalk - Prøvetagning og prøveforberedelse - Del 1: Prøvetagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1482-2:2007

Gødninger og jordbrugskalk - Prøvetagning og prøveforberedelse - Del 2: Prøveforberedelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1482-3:2016

Gødninger og jordbrugskalk – Prøvetagning og prøveforberedelse – Del 3: Udtagning fra statiske dynger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1484:1997

Vandundersøgelse. Vejledning til bestemmelse af total organisk carbon (TOC) og opløst organisk carbon (DOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1540:2012

Arbejdspladseksponering - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 1598:1999

Plast. Celluloseacetat. Bestemmelse af uopløselige partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1599:1999

Plast. Celluloseacetat. Bestemmelse af viskositetstabet ved støbning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1600:1999

Plast. Celluloseacetat. Bestemmelse af lysabsorption på støbte prøveemner, som er produceret ved at anvende forskellige opvarmningsperioder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1622:2006

Vandundersøgelse – Tærskelværdier for lugt (TON) og smag (TFN)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1622-1:2012

Plast - Støbe- og ekstruderingsmaterialer af polystyren (PS) - Del 1: Betegnelsessystem og grundlag for specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1622-2:1999

Plast. Polystyren (PS) støbnings- og ekstruderingsmaterialer. Del 2: Forberedelse af prøvninger og bestemmelse af egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1624:2002

Plast - Vinylchlorid-homopolymer og copolymerharpiks - Sigteanalyse i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1628-1:2009

Plast - Bestemmelse af polymers viskositet i fortyndet opløsning ved brug af kapillarviskosimetre - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1628-1/A1:2012

Plast - Bestemmelse af polymers viskositet i fortyndet opløsning ved brug af kapillarviskosimetre - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 1628-2:1999

Plast. Bestemmelse af polymerers viskositet i fortyndet opløsning ved hjælp af kapillære viskosimetre. Del 2: Poly(vinylklorid) harpiks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1628-3:2010

Plast - Bestemmelse af polymerers viskositet i fortyndet opløsning ved brug af kapillære viskosimetre - Del 3: Polyethylen og polypropylen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1628-5:2015

Plast - Bestemmelse af polymerers viskositet i fortyndet opløsning ved hjælp af kapillarviskosimetre - Del 5: Termoplastisk polyester (TP), homopolymerer og copolymerer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1675:1998

Plast. Flydende harpiks. Bestemmelse af densitet ved hjælp af pyknometermetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1778:1999

Karakteristika for svejsede termoplastiske konstruktioner. Bestemmelse af tilladelige belastninger ved design af termoplastisk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 1798:2008

Fleksible porøse polymeriske materialer - Bestemmelse af trækstyrke og brudforlængelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1842:1997

Plast. Termohærdende formstøbninger. (SMC-BMC). Bestemmelse af kompressionsstøbningers sammentrækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00