• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1:1998

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1/A1:2007

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1/A1/ZA:2008

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO Guide 64:2008

Vejledning om inddragelse af miljøemner i produktstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC 68-2-49:1986

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 90:1994

Anvisning for bestemmelse og vurdering af afgasning fra byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 454,00

DS-Håndbog 126:2009

DS-Håndbog 126:2009

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS/INF 127:1999

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal i varmt brugsvand. Baggrundsnotat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 640,00

DS-håndbog 184:2016

DS-håndbog 184:2016

Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS 204:1980

Vandundersøgelse. Tørstof og gløderest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/R 208:1980

Vandundersøgelse. Olie og fedt. Gravimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/R 209:2006

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethylen og måling ved infrarød spektrofotometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 218:1975

Vandundersøgelse. Potentiometrisk bestemmelse af fluorid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 219:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af jern


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 223:1991

Vandundersøgelse. Bestemmelse af summen af nitrit- og nitratnitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
NO
Pris fra:
kr. 341,00

DS 224:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af ammonium-nitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 225-1:2007

Forstøvningsoliebrændere - Pumper og motorer til oliebrændere - Tilslutningsdimensioner - Del 1: Pumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 225-2:2007

Forstøvningsoliebrændere - Pumper og motorer til oliebrændere - Tilslutningsdimensioner - Del 2: Motorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 226:1988

Forstøvningsoliebrændere. Kedelflangemål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS 230:1988

Vandundersøgelse. Nitrat- + nitrit-nitrogen. Reduktionsmetode med Devardas legering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 233:2007

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 233/Ret. 1:2012

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00

DS 235:1978

Vandundersøgelse. Aciditet og carbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 236:1977

Vandundersøgelse. Aggressivitet over for calciumcarbonat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/R 261:1982

Vandundersøgelse. Metal ekstraktion, almene principper og retningslinier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 262:1982

Vandundersøgelse. Aluminium ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 267 + A1:2011

Automatiske blæseluftsoliebrændere til flydende brændstof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS 278:1976

Vandundersøgelse. Bestemmelse af sulfid i recipient- og drikkevand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 293:1983

Vandundersøgelse. Planktonalgers kulstofassimilation i inkubator med 14C-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 293:1993#

Olietryksforstøverdyser. Minimumskrav. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 294:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af fotosyntese aktiv irradians i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS 296:1984

Vandundersøgelse. Hæmning af aktiveret slams dehydrogenaseaktivitet målt ved TTC-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 297:1984

Vandundersøgelse. Hæmningsundersøgelse ved bestemmelse af heterotrofe mikroorganismers respirationshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 299:2009

Oliedyser til forstøvning - Bestemmelse af vinkler og af forstøvningsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 303-1:2017

Centralvarmekedler – Del 1: Kedler med blæseluftbrændere – Terminologi, generelle krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-2:2017

Centralvarmekedler – Del 2: Kedler med blæseluftbrændere – Særlige krav til kedler med forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-4:1999

Centralvarmekedler. Del 4: Kedler med blæseluftbrændere. Særlige krav til kedler med blæseluftoliebrændere med nominel varmeeffekt på op til 70 kW og med et maksimalt driftstryk på 3 bar. Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 303-5:2012

Centralvarmekedler - Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW - Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 304:2017

Centralvarmekedler – Prøvningsmetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 323.2.46 S1:1997

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kd: Svovlbrinteprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INF 463:2002

Dansk Ingeniørforenings norm for behandling af vand til laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 478.2.5 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Sektion 5: Støv, sand, salttåge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 478.2.6 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Seismiske vibrationer og stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 481:1994

Luft på arbejdspladser. Definitioner af størrelsesfraktioner for prøvetagning af luftbårne partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 482:2012+A1:2015

Arbejdspladseksponering - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 689:2018+AC:2019

Arbejdspladseksponering – Måling af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer – Strategi for test af overensstemmelse med grænseværdier for arbejdseksponering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 721-2-4+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Solstråling og temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 721-2-7:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen - Fauna og flora


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 721-3-0+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed - Introduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 838:2010

Arbejdspladseksponering - Procedurer for måling af gasser og dampe ved hjælp af passive opsamlere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 872:2005

Vandundersøgelse - Bestemmelse af mængden af suspenderet stof - Metode med filtrering gennem glasfiberfiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 903:1994

Vandundersøgelse. Bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer. Måling af methylenblåtindeks, MBAS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1233:2000

Vandundersøgelse. Chrom. Atomabsorptionsspektrometriske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1235:1996

Gødning i fast form. Prøvesigtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1235/A1:2003

Gødning i fast form - Prøvesigtning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1236:1995

Gødning. Bestemmelse af rumvægt (løs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1237:1995

Gødning. Bestemmelse af rumvægt (sammenpresset)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1482-1:2007

Gødninger og jordbrugskalk - Prøvetagning og prøveforberedelse - Del 1: Prøvetagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1482-2:2007

Gødninger og jordbrugskalk - Prøvetagning og prøveforberedelse - Del 2: Prøveforberedelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1482-3:2016

Gødninger og jordbrugskalk – Prøvetagning og prøveforberedelse – Del 3: Udtagning fra statiske dynger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1484:1997

Vandundersøgelse. Vejledning til bestemmelse af total organisk carbon (TOC) og opløst organisk carbon (DOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1540:2012

Arbejdspladseksponering - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1622:2006

Vandundersøgelse – Tærskelværdier for lugt (TON) og smag (TFN)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1899-1:2003

Vandundersøgelse - Biokemisk oxygenforbrug over n døgn, (BODn) - Del 1: Fortyndings- og podningmetode med tilsætning af allylthiourinstof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1911:2010

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af gasformige chlorider angivet som HCI - Standardreferencemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1948-1:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 1: Prøvetagning af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1948-2:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 2: Ekstrakt og udrensning af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1948-3:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 3: Identifikation og kvantifikation af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1948-4 + A1:2013

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 4: Prøvetagning og analyse af dioxinlignende PCB


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00