• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 286-1/A1:2003

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 286-1/A2:2005

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 286-1/AC:2002

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 286-1/AC:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - ISO-kodesystem for tolerancer på lineære størrelser - Del 1: Grundlag for tolerancer, afvigelser og pasninger


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 286-2 + AC:1995

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 2: Trykbeholdere til trykluftbremser og hjælpesystemer til motorkøretøjer og deres påhængsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 286-2:2010

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - ISO-kodesystem for tolerancer på lineære størrelser - Del 2: Tabeller for standardtolerancegrader og grundafvigelser for huller og aksler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 286-2/AC:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - ISO-kodesystem for tolerancer på lineære størrelser - Del 2: Tabeller for standardtolerancegrader og grundafvigelser for huller og aksler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 286-3:1995

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 3: Trykbeholdere af stål til trykluftbremseudstyr og pneumatisk udstyr til jernbanemateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 286-4:1995

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 4: Trykbeholdere af aluminiumlegeringer til trykluftbremseudstyr og pneumatisk udstyr til jernbanemateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 287-6:2018

Kvalificeringsprøvning af svejsere – Smeltesvejsning – Del 6: Støbejern


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS 322:2014

Certificering af svejsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 341:2011

Personligt faldsikringsudstyr - Nedfiringsudstyr til redningsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 342:2017

Beskyttelsesbeklædning – Beklædningssystemer og -genstande til beskyttelse mod kulde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 343:2019

Beskyttelsesbeklædning – Beskyttelse mod regn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 348+AC:1994

Beskyttelsesbeklædning. Bestemmelse af stoffers opførsel ved påvirkning med små sprøjt af smeltet metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 353-1:2014+A1:2017

Personligt faldsikringsudstyr – Glidesystemer med en ankerline – Del 1: Glidesystemer med en uelastisk ankerline


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 353-2:2002

Faldsikringsmateriel - Del 2: Glidesystemer med en fleksibel ankerline


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 354:2010

Personligt faldsikringsudstyr - Liner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 355:2002

Faldsikringsmateriel - Energiabsorbere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/ISO 355:2019

Rulningslejer – Koniske rulningslejer – Grænsedimensioner og seriebetegnelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 358:2018

Personlige værnemidler til arbejdspositionering og forebyggelse mod fald fra højde – Bælter og liner til arbejdspositionering eller faldhindring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 360:2002

Faldsikringsmateriel - Automatiske fangindretninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 361:2002

Faldsikringsmateriel - Seler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 362:2005

Faldsikringsmateriel - Forbindelsesled


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 362-3:2016

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 3: Måling indendørs af køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 363:2018

Personligt faldsikringsudstyr – Faldsikringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 364+AC:1994

Faldsikring. Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 365:2004

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel - Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 365/AC:2007

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel - Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 370:1980

Tolerancesatte længdemål. Omsætningsforhold mellem millimeter og engelske tommer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 378-1:2016

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Grundlæggende krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 378-2:2016

Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 378-3:2016

Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 3: Installationssted og personbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 378-4:2016+A1:2019

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 389-1:2018

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 1: Høretærskler for rene toner ved brug af supra-aurale øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-2:1997

Akustik. Reference for nulpunkt ved kalibrering af audiometriudstyr. Del 2: Referenceækvivalentlydtryk for rene toner og insert earphones


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-3:2016

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 3: Høretærskler for rene toner målt med benledningsvibratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-4:1999

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 4: Referenceniveauer for smalbåndsstøj til maskering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-5:2006

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 5: Høretærskler for rene toner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-6:2007

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 6: Høretærskler for prøvningssignaler af kort varighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-8:2004

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometrisk udstyr - Del 8: Høretærskler for rene toner og circum-aurale hovedtelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-9:2009

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 9: Anbefalede målebetingelser ved bestemmelse af referenceværdier for høretærskler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 397 + A1:2012

Industrisikkerhedshjelme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 402:2003

Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 403:2004

Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Engangshætte med filter til evakuering ved brand - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 404:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Filtrerende åndedrætsværn til carbonmonoxid - Krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 405 + A1:2009

Åndedrætsværn - Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 407:2004

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 407:2005

Små medicinske gasflasker - Ventiler og spændbøjler med sikkerhedsstyr (pin-indeks-system)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 415-1:2014

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 1: Terminologi for og klassifikation af pakkemaskiner og tilhørende udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 415-2:2000

Sikkerhed for pakkemaskiner. Del 2: Pakkemaskiner til fremstilling af forudtilvirkede, formstabile emballager


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 415-3 + A1:2009

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 3: Forme-, fylde- og forseglingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 415-4:1997

Pakkemaskiner. Sikkerhed. Del 4: Palleterings- og afpalleteringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 415-4/AC:2003

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 4: Palleterings- og afpalleteringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00