• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1:1980

Anbefalede konstruktionsmål efter normtal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 1:2016

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Standardreferencetemperatur til specifikation af geometriske og dimensionelle egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 15:2017

Rulningslejer – Radiallejer – Grænsedimensioner, overordnet plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/INF 16:1982

Dansk-Engelsk ergonomiglossar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INF 34:1987

Arbejdsplads med dataskærme med tilbehør. Analyse, indretning m.m.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 60:1990

Overfladebeskaffenhed. Overfladeruhed. Ordliste over nordiske termer for overfladen og dens parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN;SV;NO;FI
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 81-3 + A1:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-3 + A1/AC:2009

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 81-10:2009

Grundlæggende sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 10: System for EN 81-standardserien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 81-11:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 11: Fortolkninger relateret til EN 81-serien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TR 81-12:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-20:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 81-21:2018

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-22:2014

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 22: Elektriske elevatorer med skrånende bevægelsesbane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 81-28:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 28: Fjernalarm til personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-31:2010

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer udelukkende til transport af gods - Del 31: Betrædbare godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 81-40:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-41:2011

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 43: Kranelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-50:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning – Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 81-58:2018

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvninger – Del 58: Prøvning af skaktdøres brandmodstandsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-70:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-71:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser tilknyttet personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 71: Hærværkssikrede elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-72:2015

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 72: Brandmandselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-73:2016

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer - Del 73: Elevatorers funktion ved brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 81-76:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 76: Evakuering af personer med nedsat funktionsevne ved hjælp af elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 81-77:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 77: Elevatorer under seismiske forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 81-80:2004

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 80: Regler for forbedring af sikkerheden af eksisterende person- og godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-82:2013

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 82: Forbedring af eksisterende elevatorers tilgængelighed for personer, herunder personer med funktionsnedsættelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 81-83:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 83: Regler til forbedring af hærværkssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 95:1994

Anbefaling for katodisk beskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 98:1994

Fodværn. Arbejdsfodtøj. Bestemmelse af friktionsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC GUIDE 98-3:2008

Vejledning i at udtrykke måleusikkerhed (GUM)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/ISO 104:2015

Rulningslejer - Tryklejer - Grænsedimensioner, overordnet plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS-håndbog 106.4:2006

DS-håndbog 106.4:2006

Svejsning - Del 4: Specifikationer og procedurer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.395,00

DS-håndbog 106.7:2007

DS-håndbog 106.7:2007

Svejsning - Del 7: Teknologi


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 106.5:2007

DS-håndbog 106.5:2007

Svejsning - Del 5: Svejseprocedureprøvning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 2.195,00

DS-Håndbog 106.6:2007

DS-Håndbog 106.6:2007

Svejsning - Del 6: Kvalitet


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.595,00

DS-håndbog 106.3.1:2013

DS-håndbog 106.3.1:2013

Svejsning - Del 3.1: Tilsatsmaterialer - Beklædte elektroder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 106.3.2:2013

DS-håndbog 106.3.2:2013

Svejsning - Del 3.2: Tilsatsmaterialer - Tråd- og båndelektroder, tråde og stænger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 106.1:2014

DS-håndbog 106.1:2014

Svejsning - Del 1: Personale


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 2.595,00

DS-håndbog 106.2:2017

Svejsning – Del 2: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.595,00

DS/ISO 113:2010

Rulningslejer - Bærelejehuse - Grænsedimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS-håndbog 114.3:2012 Bind 1+2

DS-håndbog 114.3:2012 Bind 1+2

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 3: GPS-standarder for dimension - Specifikation og verifikation


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.619,75

DS-håndbog 114.4:2013 Bind 1+2

DS-håndbog 114.4:2013 Bind 1+2

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 4: GPS-standarder for geometri - Specifikation og verifikation


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.619,75

DS-håndbog 114.2:2016 Bind 1+2

DS-håndbog 114.2:2016 Bind 1+2

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Del 2: Fundamentale og globale GPS-standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 114.5:2017

DS-håndbog 114.5:2017

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 5: GPS-standarder for overfladebeskaffenhed - Specifikation og verifikation


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 114.6:2017 Bind 1+2

DS-håndbog 114.6:2017 Bind 1+2

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Del 6: Komplementære GPS-standarder – Processpecifikke tolerancestandarder og maskinelementgeometristandarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS/EN 115-1:2017

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 1: Konstruktion og installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 115-2:2010

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 2: Regler for forbedring af sikkerhed på eksisterende rulletrapper og rullefortove


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 115-3:2017

Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed – Del 3: Sammenhæng mellem EN 115-1:2008+A1:2010 og EN 115-1:2017


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 115-4:2015

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 4: Fortolkninger i relation til EN 115-standarderne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS-håndbog 116.2.1:2011 Bind 1+2

DS-håndbog 116.2.1:2011 Bind 1+2

Maskinsikkerhed - Del 2.1: Fareområder og sikkerhedsafstande


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.395,00

DS-håndbog 116.2.0:2015

DS-håndbog 116.2.0:2015

Maskinsikkerhed - Del 2.0: Fælles sikkerhedsaspekter


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS-håndbog 116.2.2:2017

DS-håndbog 116.2.2:2017

Maskinsikkerhed – Del 2.2: Sikkerhedsanordninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 116.2.3:2017

DS-håndbog 116.2.3:2017

Maskinsikkerhed – Del 2.3: Ergonomi


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 116.1:2018 (Bind 1 og 2)

Maskinsikkerhed – Del 1: Grundlæggende begreber og principper


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.095,00

DS-håndbog 118.1:2014

DS-håndbog 118.1:2014

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Del 1: Overfladeteknikker


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 2.295,00

DS-håndbog 118.2:2014

DS-håndbog 118.2:2014

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Del 2: Radiografisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.695,00

DS-håndbog 118.3:2014

DS-håndbog 118.3:2014

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Del 3: Ultralydprøvning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS/IEC 118-5:1986

Høreapparater - Del 5: Nipler på udvendige øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 131-1:2015

Stiger - Del 1: Terminologi, typer, funktionelle mål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 131-2:2010+A2:2017

Stiger – Del 2: Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 131-3:2018

Stiger – Del 3: Mærkning og brugerinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 131-4:2007

Stiger - Del 4: Stiger med hængsler til flere formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 131-6:2015

Stiger - Del 6: Teleskopstiger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 131-7:2013

Stiger - Del 7: Mobile platformstiger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 132:1999

Åndedrætsværn. Definitioner af termer og piktogrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 134:1998

Åndedrætsværn. Terminologi for komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 135:2000

Åndedrætsværn - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 136:1998

Åndedrætsværn. Helmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 136/AC:2004

Åndedrætsværn - Helmasker - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 137:2006

Åndedrætsværn - Trykflaskeapparat med helmaske - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 138:1995

Åndedrætsværn. Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft. Helmaske, halvmaske eller bidemundstykke. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 140:1998

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 140/AC:2000

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 142:2002

Åndedrætsværn - Bidemundstykker - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 143:2000

Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 143/A1:2006

Åndedrætsværn - Partikelfiltre - Krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 143/AC:2006

Åndedrætsværn - Partikelfiltre - Krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 144-1:2018

Åndedrætsværn – Trykflaskeventiler – Del 1: Tilgangstilslutninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 144-2:2018

Åndedrætsværn – Gasflaskeventiler – Del 2: Afgangstilslutninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 144-3:2003

Åndedrætsværn - Trykflaskeventiler - Del 3: Ventilafgange for Nitrox- og oxygen-dykkerblandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning: