180 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 19:2016

Industriventiler - Mærkning af metalliske ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 488:2019

Fjernvarmerør – Jordlagte fastrørssystemer med enkeltrør til fjernvarmenet – Fabriksfremstillede ventiler til stålmedierør med polyurethanisolering og polyethylenkappe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 736-1:2018

Ventiler – Terminologi – Del 1: Definition af ventiltyper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 736-2:2016

Ventiler - Terminologi - Del 2: Ventilkomponenter, termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 736-3:2008

Ventiler - Terminologi - Del 3: Definition af termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 816:2017

Sanitetsarmaturer – Selvlukkende ventil PN 10


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 917:1997

Plastrørsystemer. Termoplastventiler. Modstandsevne over for indvendigt tryk og tæthed. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1074-1:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1074-2:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 2: Afspærringsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1074-2/A1:2004

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 2: Afspærringsventiler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1267:2012

Industriventiler - Måling af gennemstrømningsmodstand med vand som prøvevæske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1452-4:2010

Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Del 4: Ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1555-4:2011

Plastrørsystemer til gasforsyning - Polyethylen (PE) - Del 4: Ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1626:2008

Kryogene beholdere - Ventiler til anvendelse i kryogene anlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 1680:1997

Plastrørsystemer. Ventiler til PE-rørsystemer. Tæthed under og efter bøjningspåvirkning af ventilspindelen. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1705:1997

Plastrørsystemer. Ventiler af termoplast. Bestemmelse af modstandsevne over for udvendig slagpåvirkning. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2087:1968

Rørarmatur. Ventillængder for armatur med gevindtilslutning. Ligeløbsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 5210:2017

Industriventiler – Tilslutning mellem ventiler og aktuatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 5211:2017

Industriventiler – Sammenkoblinger til aktuatorer med begrænset rotation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6552:1981

Vandudladere. Definitioner af tekniske begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 6553:2017

Vandudladere - Mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 6554:1981

Vandudladere med flanger – Byggelængder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 6704:1982

Vandudladere. Klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6948:1982

Vandudladere. Produktionsprøvning og ydeevneprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7841:1994

Vandudladere. Bestemmelse af damptab. Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 7842:1994

Vandudladere. Bestemmelse af kapacitet. Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8659:2020

Termoplastventiler – Udmattelsesstyrke – Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8659:2020

Termoplastventiler – Udmattelsesstyrke – Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10497:2010

Prøvning af ventiler - Krav til typeprøvning med hensyn til brandsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12100:1997

Plastrørsystemer. Ventiler af polyethylen (PE). Modstandsevne over for bøjning mellem to understøtninger. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12119:1997

Plastrørsystemer. PE-ventiler. Modstandsevne over for temperaturvekslinger. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12201-4:2013

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 4: Ventiler til vandforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12266-1:2012

Industriventiler - Prøvning af metalliske ventiler - Del 1: Trykprøvninger, prøvningsprocedurer og acceptkriterier - Obligatoriske krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12266-2:2012

Industriventiler - Prøvning af metalliske ventiler - Del 2: Prøvninger, prøvningsprocedurer og acceptkriterier - Supplerende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12351:2010

Industriventiler - Beskyttelsesdæksler til ventiler med flangetilslutninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12516-1:2014+A1:2018

Industriventiler – Ventilhusstyrke – Del 1: Tabelmetode for ventilhuse af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 12516-2:2014

Industriventiler - Ventilhusstyrke - Del 2: Beregningsmetode for ventilhuse af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 12516-3:2003

Ventiler - Ventilhusstyrke - Del 3: Eksperimentel metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12516-3/AC:2003

Ventiler - Ventilhusstyrke - Del 3: Eksperimentel metode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12516-4:2014+A1:2018

Industriventiler – Ventilhusstyrke – Del 4: Beregningsmetode for ventilhuse fremstillet af andre metalliske materialer end stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12569+AC:2000

Industriventiler - Ventiler til kemisk og petrokemisk procesindustri - Krav og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12570:2000

Industriventiler - Metode til dimensionering af betjeningsorganet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12627:2017

Industriventiler – Påsvejsningsender til stålventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12982:2009

Industriventiler - Byggelængder for ventiler med svejseender


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13076:2003

Tilbagestrømningssikringer til sikring mod forurening af drikkevand - Frit luftgab - Familie A - Type A


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13175:2019

LPG-udstyr og -tilbehør – Specifikation for og prøvning af ventiler og fittings til LPG-trykbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13397:2002

Industriventiler - Membranventiler fremstillet af metalliske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13774:2013

Ventiler til gasdistributionssystemer med et maksimalt driftstryk, der er mindre end eller lig med 16 bar - Ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13942:2009

Olie- og naturgasindustrien - Transportsystemer til rørledninger - Ventiler til rørledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 14141:2013

Ventiler til transport af naturgas i rørledninger - Ydeevnekrav og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14454:2005

Tilbagestrømningssikringer til sikring mod forurening af drikkevand - Slangekobling - Tilbagestrømningssikring, DN 15 til DN 32 - Familie H, type A


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14455:2005

Tilbagestrømningssikringer til sikring mod forurening af drikkevand - Højtryksvakuumventiler, DN 15 til og med DN 50 - Familie L, type A og B


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14506:2005

Tilbagestrømningssikringer til sikring mod forurening af drikkevand - Automatisk omstiller - Familie H, type C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14617-8:2006

Teknisk tegning - Grafiske skemasymboler - Del 8: Ventiler og dæmpere (spjæld)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14723:2009

Olie- og naturgasindustrien - Rørledningssystemer - Ventiler til undersøiske rørledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15081:2007

Industriventiler - Monteringssæt til tilslutning af part-turn-aktuator


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15714-1:2009

Industriventiler - Aktuatorer - Del 1: Terminologi og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15714-2:2009

Industriventiler - Aktuatorer - Del 2: Elektriske aktuatorer til industriventiler - Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15714-3:2009

Industriventiler - Aktuatorer - Del 3: Pneumatiske part-turn-aktuatorer til industriventiler - Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15714-4:2009

Industriventiler - Aktuatorer - Del 4: Hydrauliske part-turn-aktuatorer til industriventiler - Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15848-1:2015

Industriventiler - Måle-, prøvnings- og kvalifikationsprocedurer vedrørende utilsigtet udslip - Del 1: Klassificeringssystem og kvalifikationsprocedurer for typeprøvning af ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 15848-1:2015/A1:2017

Industriventiler – Måle-, prøvnings- og kvalifikationsprocedurer vedrørende utilsigtet udslip – Del 1: Klassificeringssystem og kvalifikationsprocedurer for typeprøvning af ventiler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 15848-2:2015

Industriventiler - Måling, prøvning og kvalifikationsprocedurer vedrørende utilsigtet udslip - Del 2: Stikprøvekontrol af ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16668:2016+A1:2018

Industriventiler – Krav og prøvning for metalliske ventiler som tryktilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 16722:2015

Industriventiler - Byggelængder for ventiler med gevindende


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 17778:2015

Plastrørsystemer - Fittings, ventiler og tilbehør - Bestemmelse af forholdet mellem gasgennemstrømningshastighed og tryktab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 22109:2020

Industriventiler – Gearkasse til ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22109:2020

Industriventiler – Gearkasse til ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 22434:2011

Transportable gasflasker - Inspektion og vedligeholdelse af flaskeventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 26704:1992

Vandudladere. Klassifikation