31 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/TBR 1:1997

Terminaludstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT – Del 1: AC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 132-2 V2.5.1:2016

Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current (dc)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT-udstyr – Del 2: -48 V DC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-8: Specifikation af miljøtest – Stationær brug i underjordiske rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/CLC/TR 62102:2006

Elektrisk sikkerhed - Klassifikation af grænseflader for udstyr, som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 62369-1:2009

Vurdering af personeksponering for elektromagnetiske felter fra enheder med kort rækkevidde (SRD'er) til forskellige anvendelser i frekvensområdet 0-300 GHz - Del 1: Felter udstrålet fra enheder, der anvendes til elektronisk produktovervågning, radiofrekvensidentifikation og lignende systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300386 V1.4.1:2008

Udstyrskonstruktion; Udstyr til offentlig telekommunikation; Krav til elektromagnetisk udstråling (EMC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 41003:1997 ( Tilbagetrukket )

Særlige sikkerhedskrav til udstyr beregnet til forberedelse til telekommunikationsnetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 41003+Corr.:1999 ( Tilbagetrukket )

Særlige sikkerhedskrav til udstyr beregnet til forbindelse til telekommunikationsnetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 41003:2008 ( Tilbagetrukket )

Særlige sikkerhedskrav til udstyr beregnet til forbindelse til telekommunikationsnetværk og/eller kabeldistributionssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 41003/Corr.:2001 ( Tilbagetrukket )

Særlige sikkerhedskrav til udstyr beregnet til forbindelse til telekommunikationsnetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60617-9:1996# ( Tilbagetrukket )

Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 9: Telekommunikation: Kobling og perifert udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 706,42

DS/EN 60617-9:1998 ( Tilbagetrukket )

Grafiske symboler til skemaer. Del 9: Telekommunikation: Koblings- og perifert materiel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC/TR 62102:2002 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed - Klassifikation af grænseflader for udstyr som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TR 62102:2005 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed – Klassifikation af grænseflader for udstyr, som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 300132-2 V2.1.2:2005 ( Tilbagetrukket )

--


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 423,00

1