323 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 250,00

DS/INSTA 410:1986

Brandprøvning. Byggematerialer. Antændelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 411:1986

Brandprøvning. Beklædninger. Brandbeskyttelsesevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 412:1986

Brandprøvning. Byggematerialer. Varmeafgivelse og røgudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 413:1986

Brandprøvning. Tagdækninger. Brandspredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 414:1986

Brandprøvning. Gulvbeklædninger. Brandspredning og røgudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS 428:2011

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS 473:1992

Norm for forholdsregler mod brande og eksplosion i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 834-4:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 4: Specifikke krav til lodrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-5:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 5: Specifikke krav til vandrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

1 Næste