DS/EN 13428:2006

Emballage - Krav til fremstilling og sammensætning - Emballageminimering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger en procedure for vurdering af emballage med henblik på at sikre, at vægt og/eller rumfang af emballagens materialeindhold er minimeret, således at det er foreneligt med opretholdelsen af:
- funktionalitet i hele forsynings- og brugerkæden,
- sikkerhed og hygiejne for både produkt og bruger/forbruger,
- accept af det emballerede produkt hos brugeren/forbrugeren.
Dette dokument specificerer også den metodik og procedure, der skal anvendes til at bestemme tilstedeværelsen af de fire tungmetaller angivet i artikel 11 i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald og til at bestemme tilstedeværelsen og minimere indholdet af farlige kemiske stoffer eller produkter, hvis disse findes i emballage og kan blive afgivet til omgivelserne som følge af affaldshåndteringsprocesser. Procedurerne er anført i CR 13695-1 og CEN/TR 13695-2.


Antal sider: 52

Udgivet: 2006-11-28

Godkendelsesdato: 2006-10-12

Internationale relationer: EN 13428:2004 IDT

ICS: 13.030.99 - Andre standarder vedrørende affald 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt

Varenummer: M215980Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 261/SC 4/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-269