DS/EN 13430:2006

Emballage - Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument fastlægger kravene til emballage, der skal klassificeres som genanvendelig ved materialegenanvendelse, idet der tages hensyn til den fortsatte udvikling af både emballage og genanvendelsesteknologier, og det beskriver procedurer til vurdering af overensstemmelse med disse krav.
Dette dokument kan ikke i sig selv danne grundlag for en formodning om overensstemmelse. Proceduren for anvendelse af dette dokument er indeholdt i EN 13427.


Antal sider: 48

Udgivet: 2006-11-28

Godkendelsesdato: 2006-10-12

Internationale relationer: EN 13430:2004 IDT

ICS: 13.030.50 - Materialegenanvendelse 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt

Varenummer: M215982Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 261/SC 4/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-269