DS/EN 13431:2006

Emballage - Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument fastlægger kravene til emballage, der skal klassificeres som genanvendelig i form af energiudnyttelse, og beskriver procedurer til vurdering af overensstemmelse med disse krav. Anvendelsesområdet er begrænset til faktorer, som leverandøren kan styre.
Dette dokument kan ikke i sig selv danne grundlag for en formodning om overensstemmelse. Proceduren for anvendelse af dette dokument er indeholdt i EN 13427.


Antal sider: 36

Udgivet: 2006-12-11

Godkendelsesdato: 2006-10-12

Internationale relationer: EN 13431:2004 IDT

ICS: 13.030.99 - Andre standarder vedrørende affald 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt

Varenummer: M215983Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 261/SC 4/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-269