DS/EN 13432 + AC:2006

Emballage - Krav til emballage, som kan genanvendes ved kompostering og bionedbrydning - Prøvningsmetoder og evalueringskriterier for endelig godkendelse af emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger krav og metoder til at bestemme muligheden for kompostering og anaerob behandling af emballage og emballagematerialer ud fra fire egenskaber:
1) bionedbrydelighed,
2) desintegration under biologisk behandling,
3) indvirkning på den biologiske behandlingsproces og
4) indvirkning på kvaliteten af den færdige kompost.
Emballage, der består af forskellige komponenter, hvoraf nogle er komposterbare og andre ikke er komposterbare, er som helhed ikke komposterbar. Hvis komponenterne imidlertid let kan adskilles fra hinanden med hånden inden bortskaffelse, kan de komposterbare komponenter anses for og behandles som komposterbare, når de er adskilt fra de ikke-komposterbare komponenter.
Denne europæiske standard behandler komposterbarhed af selve emballagen, men omfatter ikke regler vedrørende komposterbarheden af et eventuelt restindhold.


Antal sider: 48

Udgivet: 2006-12-11

Godkendelsesdato: 2006-10-12

Internationale relationer: EN 13432:2000 IDT

ICS: 13.030.99 - Andre standarder vedrørende affald 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt

Varenummer: M215984Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 261/SC 4/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-269