63 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 810:1997

Affugtere med eldrevne kompressorer. Prøvning for relativ ydeevne, mærkning, driftskrav og tekniske datablade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1397:2015

Varmevekslere - Væskebaserede spoleenheder til rumventilatorer - Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1397:2015/AC:2016

Varmevekslere – Væskebaserede spoleenheder til rumventilatorer – Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2332:1990

El-motordrevne varmepumper. Krav til deklaration og sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12102:2013

Klimaanlæg, væskekølere, varmepumper og affugtere med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling - Måling af luftbåren støj - Bestemmelse af lydeffektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12900:2013

Kølekompressorer - Klassificeringsbetingelser, tolerancer og præsentation af producentens ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13215:2016

Kondensatorenheder til køling – Klassificeringsbetingelser, tolerancer og præsentation af producenters ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13771-1:2016

Kompressorer og kondenserende enheder til køling - Ydeevneprøvning og prøvningsmetoder - Del 1: Kølekompressorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13771-2:2017

Kompressorer og kondenseringsenheder til køling – Ydeevneprøvning og prøvningsmetoder – Del 2: Kondenseringsenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14511-1:2013

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling - Del 1: Termer, definitioner og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

1 Næste