Om Dansk Standard

Vi fremmer viden og brugen af standarder i dansk erhvervsliv.

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.

Internationalt samarbejde

Arbejdet med at udarbejde standarder foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande – i Danmark er det Dansk Standard, der er den officielle standardiseringsorganisation. Derfor er Dansk Standard, på vegne af Danmark, medlem af en række europæiske og internationale standardiseringsorganisationer. Du kan læse mere om vores medlemskaber og internationale samarbejdspartnere her.

Læs mere om Dansk Standard