DS/ISO 37001:2016

Ledelsessystemer for anti-bestikkelse – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

Formål med standarden

Standarden for antikorruption, DS/ISO 37001 er en certificerbar standard, som hjælper virksomheder med at etablere en systematisk måde at minimere risikoen for korruption samt at dokumentere de tiltag for at undgå korruption. 
Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

 

Hvordan kan man bruge standarden til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

DS/ISO 37001 understøtter direkte mål 16.5, som handler om at nedbringe korruption og bestikkelse.

 

Effekter af at bruge standarden

Ved at implementere DS/ISO 37001 vil organisationen bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at mindske alle former for korruption og bestikkelse.
Organisationen kan mindske risiko for korruption i egen virksomhed, stille krav til leverandører og underleverandører og dermed bidrage til FN’s delmål 16.5 i bredere forstand. Organisationen kan mindske risiko for korruption i egen virksomhed, stille krav til leverandører og underleverandører og dermed bidrage til FN’s delmål 16.5 i bredere forstand. Der er desuden mulighed for at blive certificeret efter DS/ISO 37001 og dermed have en troværdig dokumentation for virksomhedens arbejde med anti-korruption.

 

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Anti-korruption kan tilføre virksomheden og dens omgivelser værdi gennem fx:

Fokus på risici for korruption -og minimering af risici forbundet korruptionssager
Styrke virksomhedens ansvarlighedsprofil
Styrke tilliden fra kunder og investorer
Flytte flere virksomheder ift. korruption, gennem krav til underleverandører og samarbejdspartnere


Beskrivelse

ISO 37001:2016 specifies requirements and provides guidance for establishing, implementing, maintaining, reviewing and improving an anti-bribery management system. The system can be stand-alone or can be integrated into an overall management system. ISO 37001:2016 addresses the following in relation to the organization's activities:
� bribery in the public, private and not-for-profit sectors;
� bribery by the organization;
� bribery by the organization's personnel acting on the organization's behalf or for its benefit;
� bribery by the organization's business associates acting on the organization's behalf or for its benefit;
� bribery of the organization;
� bribery of the organization's personnel in relation to the organization's activities;
� bribery of the organization's business associates in relation to the organization's activities;
� direct and indirect bribery (e.g. a bribe offered or accepted through or by a third party).
ISO 37001:2016 is applicable only to bribery. It sets out requirements and provides guidance for a management system designed to help an organization to prevent, detect and respond to bribery and comply with anti-bribery laws and voluntary commitments applicable to its activities.
ISO 37001:2016 does not specifically address fraud, cartels and other anti-trust/competition offences, money-laundering or other activities related to corrupt practices, although an organization can choose to extend the scope of the management system to include such activities.
The requirements of ISO 37001:2016 are generic and are intended to be applicable to all organizations (or parts of an organization), regardless of type, size and nature of activity, and whether in the public, private or not-for-profit sectors. The extent of application of these requirements depends on the factors specified in 4.1, 4.2 and 4.5.

Antal sider: 56

Udgivet: 2016-10-27

Godkendelsesdato: 2016-10-26

Internationale relationer : ISO 37001:2016 IDT

ICS: 03.100.01 - Virksomhedsorganisation og virksomhedsledelse. Generelt

Varenummer: M301665


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 309

Dansk udvalg

DS/S-859