DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne internationale standard indeholder krav til kompetencen hos organer, der foretager inspektion, og til upartiskhed og konsistens af deres inspektionsaktiviteter.
Standarden gælder for inspektionsorganer af type A, B eller C som defineret i denne internationale standard og for alle inspektionsstadier.


Antal sider: 56

Udgivet: 2012-06-22

Godkendelsesdato: 2012-05-21

Internationale relationer : EN ISO/IEC 17020:2012 IDT ISO/IEC 17020:2012 IDT

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde

Varenummer: M263942


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JTC 1
  • ISO/CASCO

Dansk udvalg

DS/S-335

Indgår i