• Søgning
  • Standardpakke - Overspændingsbeskyttelse

Standardpakke - Overspændingsbeskyttelse

Standardpakke – Overspændingsbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.016,75

Beskrivelse

Pr. 1. januar 2018 trådte nye regler om overspændingsbeskyttelse i kraft. Dette skete som følge af den nye El-sikkerhedslov og de underliggende bekendtgørelser, som refererer til standardserien DS/HD 60364. Bemærk at der gives 50 % rabat på standarderne i denne pakke.
Denne pakke er relevant for rådgivende ingeniører, el-installatører, uddannelsesinstitutioner samt de, der er drift- og vedligeholdelsesansvarlige for elektriske installationer.
Efter standardserien DS/HD 60364, nærmere bestemt DS/HD 60364-4-443:2016, er kravene for beskyttelse mod overspændinger ændret. Beskyttelse mod transient overspænding skal fx anvendes i tilfælde, hvor konsekvenserne af overspænding kan påvirke menneskeliv, fx brandalarmering, brandslukning, nødforsyning, panikbelysning samt faciliteter til lægebehandling. Standarden introducerer også en risikovurdering for at fastslå, om udstyr til beskyttelse mod transiente overspændinger er nødvendig. Det beregnede risikoniveau (CRL) bruges til at vurdere behovet for overspændingsbeskyttelse og er anvendelig ved fx boliginstallationer.
Brug af overspændingsbeskyttelse er også et stigende kundekrav pga. en stigning i dyrt og/eller følsomt materiel tilsluttet installationer. Eksempler på dette kunne være dataudstyr, LED-belysning eller solcelleanlæg. Kravet kommer også fra forsikringsselskaber eller i forbindelse med høje driftskrav til produktionsapparat.
Denne standardpakke indeholder en række relevante tekniske rapporter og specifikationer som giver læseren vejledning i valg af, og anvendelsesprincipper for, overspændingsbeskyttelsesudstyr i forskellige typer af elektriske lavspændingsinstallationer. Standardpakken skal anvendes sammen med DS/HD 60364-4-443.

Antal sider: 220

Udgivet: 2018-02-09

Godkendelsesdato: 2018-02-09

Internationale relationer :

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde

Varenummer: M322748


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH