DS/EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmasker – Krav og testmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler DS/EN 14683 om?

Standarden for operationsmasker (DS/EN 14683:2019) er blevet revideret og gør det lettere for brugeren at vælge maske efter formål.

Den nye udgave af standarden for operationsmasker skal gøre brugeren i stand til at vælge den rette maske i forhold til aktuel risikovurdering.

For at reducere overførslen af sygdomsfremkaldende bakterier i forbindelse med kirurgiske behandling og andre kliniske procedurer har standarden desuden til formål at specificere konstruktion, materiale, design samt egenskaber og angiver metoder til testning af sidstnævnte.

De egenskaber, der testes og evalueres, er:

- Mikrobiel renhedsgrad/bioburden – denne egenskab er ny og indført i forbindelse med revisionen af standarden.
- Bakteriel filtrationseffektivitet (BFE).
- Differentialtryk/udåndingsmodstand.
- Stænkresistens – gælder kun for masketype IIR.


Beskrivelse

This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.

This European Standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff.

NOTE 1 – Standards for masks for use as respiratory personal protective equipment are available.

NOTE 2 – Annex A provides information for the users of medical face masks.


Antal sider: 25

Udgivet: 2019-08-15

Godkendelsesdato: 2019-08-12

Internationale relationer : EN 14683:2019+AC:2019 IDT

ICS: 11.140 - Hospitalsudstyr

Varenummer: M333905


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 205
  • CEN/TC 205/WG 14

Dansk udvalg

DS/S-448

Indgår i