DS-håndbog 184:2016

DS-håndbog 184:2016)

Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

Beskrivelse

Denne bog beskriver de ændringer, der er foretaget siden 2004-udgaven af DS/EN ISO 14001 om miljøledelsessystemer.
Skal du fx stå for etableringen af et nyt ledelsessystem, og dets overensstemmelse med kravene i den nye DS/EN ISO 14001:2015 skal kunne opnå certificering, eller skal du sørge for, at et eksisterende system bliver opgraderet, så det lever op til de ændrede og skærpede krav i 2015-udgaven af 14001, så kan du i bogen finde hjælp til at lave eller ajourføre et miljøledelsessystem, som er tilpasset netop din virksomhed.
Ud fra forfatterens erfaringer beskrives det, hvad der bør stå i procedurer vedrørende lederskab, etablering af forretningsplan og virksomhedsgrundlag, styring af processer til adressering af risici og muligheder, gennemførelse af støtteprocesser og -funktioner, effektiv driftsstyring på miljøledelsesområdet, præstationsevaluering og skabelsen af en forbedringskultur.
Bogen indeholder også en samling af fortolkninger og eksemplificeringer af, hvad kravene indeholder.
ISO 14001 skal med fordel kunne anvendes i stadig mere komplekse offentlige og private organisationer uanset art, struktur og størrelse. Ikke mindst udbydere af ydelser og organisationer, der ikke er fremstillingsorienterede eller industrielle, vil kunne få meget stor gavn af den nye udgave.
Håndbogen vil være nyttig for dokumentredaktører, auditorer og andre, som gerne vil have en omhyggelig indføring i kravene i 14001.

Antal sider: 115

Udgivet: 2016-09-28

Godkendelsesdato: 2016-09-28

Internationale relationer :

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: M310140


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-283