DS/EN ISO 20607:2019

Maskinsikkerhed – Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler denne standard om?

DS/EN ISO 20607:2019 giver vejledning til maskinproducenter om, hvordan man leverer en instruktionsbog (brugsanvisning) med tekst, ord, symboler mv. der bruges separat eller i kombination til at formidle information til brugeren. Brugsanvisninger udarbejdet i overensstemmelse med dette dokument er beregnet til at informere brugeren af maskinen på en sådan måde, at brugeren, efter at have læst den, er opmærksom på, hvordan maskinen kan bruges sikkert i henhold til den tilsigtede anvendelse i dens livscyklus.

Standarden beskriver, hvilke sikkerhedsrelevante oplysninger der som minimum skal med i en maskines brugsanvisning. Det kan give bedre brugsanvisninger, som kan medvirke til at undgå ulykker, men også til at gøre hverdagen nemmere for brugerne af maskinerne.

 

Hvem henvender standarden sig til?

EN ISO 20607 henvender sig til maskinproducenter, myndigheder, maskinbrugere på arbejdspladser og forbrugere af maskiner.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

DS/EN ISO 20607:2019 er harmoniseret under Maskindirektivet 2006/42/EF.

Standarden er udarbejdet som en type B-standard. B-standarder er generiske sikkerhedsstandarder, der beskæftiger sig med et eller flere sikkerhedsaspekter, eller en eller flere type(r) beskyttelsesforanstaltninger, der kan bruges på tværs af en lang række maskiner.

Standarden fortolker kravene i Maskindirektivet og EN ISO 12100:2010 er dermed et supplement til andre B- og C-standarder.
Dvs. selv om din maskine bygges, så den overholder en konkret C-standard med egne krav til brugsanvisningen, skal du alligevel supplere med krav fra EN ISO 20607.


Beskrivelse

This European Standard specifies requirements for the machine manufacturer on drafting an instruction handbook. This International Standard provides added value to the general requirements on information for use given in EN ISO 12100:2010, 6.4, and deals with the safety-related content, the corresponding structure and presentation of the instruction handbook, taking into account the whole lifecycle of the machine. If an instruction handbook is required, this International Standard establishes the principles which are indispensable, to avoid a lack of information in particular those on possible residual risks. This International Standard is applicable for preparation of an instruction handbook of machinery.

Antal sider: 38

Udgivet: 2019-07-09

Godkendelsesdato: 2019-07-08

Internationale relationer : EN ISO 20607:2019 IDT ISO 20607:2019 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M321202


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199
  • ISO/TC 199/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-250