DS/EN 16750:2017 ( Tilbagetrukket )

Stationære brandslukningsanlæg – Iltreduktionsanlæg – Konstruktion, installation, planlægning og vedligehold


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne Europæiske Standard definerer iltreduktionsanlæg, der anvendes til brandforebyggelse ved at skabe en atmosfære med permanent lavere iltkoncentration i et område. Niveauet af iltreduktion er defineret gennem de individuelle risici for disse områder (se anneks A). Iltreduktion opnås gennem tekniske systemer, som tilfører luft, der indeholder en reduceret iltkoncentration.
Denne europæiske standard fastlægger minimumskrav og definerer specifikationer af design, installation og vedligeholdelse af permanente iltreduktionsanlæg med iltreduceret luft i bygninger og industrielle produktionsanlæg. Standarden gælder også for udvidelse og ændring af eksisterende anlæg.
Denne europæiske standard gælder for iltreduktionsanlæg, der anvender nitrogen til vedvarende at holde iltkoncentrationen nede i lukkede rum.
NOTE I dag er nitrogen den bedst egnede gas til iltreduktion. For så vidt angår andre gasser, kan denne europæiske standard anvendes som grundlag.
Denne europæiske standard gælder ikke for iltreduktionsanlæg, der benytter vandtåger eller forbrændingsgasser.
Denne europæiske standard gælder ikke for:
– eksplosionsundertrykkende systemer
– eksplosionsbeskyttelsessystemer
– brandslukningssystemer, der anvender gasformige slukningsmidler
– inertisering af flytbare beholdere
– systemer, hvori iltniveauer er reduceret af andre årsager end brandforebyggelse (fx stålbearbejdning i tilstedeværelsen af inaktiv gas med henblik på at undgå dannelsen af oxidlag)
– inertisering, som er nødvendig under reparationsarbejde på systemer eller udstyr (fx svejsning) med henblik på at eliminere risikoen for brand eller eksplosion.
Denne standard dækker foruden betingelserne for det pågældende iltreduktionsanlæg med komponenter visse krav til adskillende bygningsdele til det beskyttede område.
Området, som er beskyttet gennem et iltreduktionsanlæg, er et kontrolleret og løbende overvåget atmosfære til udvidet anvendelse. Denne standard dækker ikke uventilerede lukkede rum, der kan indeholde farlige gasser.

Antal sider: 39

Udgivet: 2017-09-15

Godkendelsesdato: 2017-09-11

Tilbagetrækningsdato: 2021-02-28

Internationale relationer : EN 16750:2017 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M286401


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191
  • CEN/TC 191/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-008