DS/EN 12101-6:2005

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne standard beskriver trykdifferentialsystemer som er dimensioneret til at holde røg tilbage ved en utæt fysisk barriere i en bygning, sådan som en dør eller lignende åbninger. Den omhandler metoder til beregning af parametre for brandventilation til trykdifferentialssystemer som en del af dimensioneringsproceduren.

Under revision


Antal sider: 104

Udgivet: 2005-08-02

Godkendelsesdato: 2005-06-27

Internationale relationer : EN 12101-6:2005 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand

Varenummer: 47894


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191
  • CEN/TC 191/SC 1

Dansk udvalg

DS/S-008