DS/EN ISO 10218-1:2012

Robotter og robotudstyr - Sikkerhedskrav til industrirobotter - Del 1: Robotter

Kurser

Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af ISO 10218 angiver krav og vejledning til egensikker konstruktion, beskyttelsesforanstaltninger og brugerinformation
vedrørende industrirobotter. Den beskriver grundlæggende farer forbundet med robotter og stiller
krav om at eliminere eller begrænse risiciene forbundet med disse farer.
Denne del af ISO 10218 betragter ikke robotten som en fuldstændig maskine. Støjemission betragtes normalt ikke
som en væsentlig fare knyttet til robotten udelukkende, og støj er derfor ikke omfattet af anvendelsesområdet i
denne del af ISO 10218.
Denne del af ISO 10218 gælder ikke for andre robotter end industrirobotter, selv om sikkerhedsprincipperne i ISO
10218 kan anvendes for andre robotter.
NOTE 1 – Eksempler på ikke-industriel anvendelse af robotter omfatter men er ikke begrænset til: undervands-, militær- og rumrobotter,
fjernbetjente manipulatorer, proteser og andre hjælpemidler til fysisk handikappede, mikrorobotter (forskydning under
1 mm), kirurgi og sundhedsvæsen samt service- eller forbrugerprodukter.
NOTE 2 – -– Kravene til robotsystemer, integration og installation er omfattet af ISO 10218-2.
NOTE 3 – Bestemte anvendelser kan medføre yderligere farer (fx svejsning, laserskæring, maskinbearbejdning). Disse systemrelaterede
farer skal tages i betragtning ved robotudformningen.


Antal sider: 108

Udgivet: 2013-03-02

Godkendelsesdato: 2012-12-21

Internationale relationer: EN ISO 10218-1:2011 IDT ISO 10218-1:2011 IDT

ICS: 25.040.30 - Industrirobotter. Manipulatorer

Varenummer: M268244Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 310
  • ISO/TC 184/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-850