DS/EN ISO 10218-2:2012

Robotter og robotudstyr - Sikkerhedskrav til industrirobotter - Del 2: Robotsystemer og -integration

Kurser

Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af ISO 10218 fastlægger sikkerhedskrav til integration af industrirobotter og industrielle robotsystemer
som defineret i ISO 10218-1 samt industrirobotcelle(r). Integrationen omfatter følgende:
a) Konstruktion, fremstilling, installation, drift, vedligeholdelse og udtagning af drift af robotsystemet eller -cellen
b) Nødvendig information om konstruktion, fremstilling, installation, drift, vedligeholdelse og udtagning af drift af
det industrielle robotsystem eller robotcellen
c) Deludstyr til det industrielle robotsystem eller robotcellen.
Denne del af ISO 10218 beskriver de grundlæggende farer, farekilder og farlige situationer, der er identificeret i relation
til disse systemer og stiller krav om at eliminere eller begrænse risiciene forbundet med disse farer. Støj behandles
ikke i denne del af ISO 10218, selv om støj er identificeret som en væsentlig fare i relation til industrielle robotsystemer.
Denne del af ISO 10218 specificerer også krav til industrielle robotsystemer som en del af et integreret
produktionssystem. Denne del af ISO 10218 behandler ikke specifikt farer forbundet med processer (fx laserstråling,
udslyngning af spåner, svejserøg). Andre standarder kan være gældende for disse procesrelaterede farer.


Antal sider: 168

Udgivet: 2013-03-02

Godkendelsesdato: 2012-12-21

Internationale relationer: EN ISO 10218-2:2011 IDT ISO 10218-2:2011 IDT

ICS: 25.040.30 - Industrirobotter. Manipulatorer

Varenummer: M268247Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 310
  • ISO/TC 184/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-850