DS/EN 61936-1:2011 (Gældende til og med: 11-08-2024)

Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende til og med: 11-08-2024
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.160,00

Beskrivelse

I denne del af IEC 61936 fastlægges fælles regler for projektering og udførelse af elektriske forsyningsanlæg i systemer med nominelle spændinger over 1 kV a.c. og en nominel frekvens op til og med 60 Hz med henblik på sikker og korrekt funktion i forbindelse med den tilsigtede anvendelse.
Med henblik på fortolkningen af denne standard anses et elektrisk forsyningsanlæg for at være en af følgende:
a) Transformerstation, herunder transformerstationer til forsyning af jernbaner
b) Elektriske installationer på master, pæle og tårne
Koblingsudstyr og/eller transformere placeret uden for et lukket elektrisk driftsområde
c) Ét (eller flere) kraftværker placeret på et enkelt sted
Installationen omfatter generatorer og transformere med alt tilknyttet koblingsudstyr og alle elektriske hjælpesystemer. Forbindelser mellem elværker med forskellig placering er ikke medtaget.
d) Det elektriske system i en fabrik, et industrianlæg eller i andre industrielle, landbrugsmæssige, kommercielle eller offentlige ejendomme.
Det elektriske anlæg omfatter bl.a. følgende materiel:
– roterende elektriske maskiner
– koblingsudstyr
– transformere og reaktorer
– omformere
– kabler
– ledningssystemer
– batterier
– kondensatorer
– jordingsanlæg
– bygninger og hegn, som er del af et lukket elektrisk driftsområde
– tilknyttet beskyttelse, styring og hjælpesystemer
– store luftspolereaktorer.
NOTE – Generelt har en produktstandard for et stykke materiel forrang for denne standard.
Denne standard gælder ikke for dimensionering og udførelse af følgende:
– luftledninger og nedgravede ledninger mellem særskilte installationer
– elektriske jernbaner
– materiel og installationer til minedrift
– lysstofrørsinstallationer
– installationer på skibe og off-shore-installationer/-anlæg
elektrostatisk materiel (fx elektrostatiske filtre, sprøjtemalingsudstyr)
– prøvningsanlæg
– medicinsk udstyr, fx medicinsk røntgenudstyr.
Denne standard gælder ikke for dimensionering af fabriksfremstillet, typetestet koblingsudstyr, der eksisterer særskilte IEC-standarder for.
Denne standard gælder ikke kravene til udførelse af arbejde under spænding på elektriske installationer.
IEC/HD/DS 60364-serien gælder for lavspændingsinstallationer, medmindre der er krav om andet i denne standard.


Antal sider: 124

Udgivet: 2011-03-04

Godkendelsesdato: 2011-01-07

ICS: 29.240.01 - Kraftoverførings- og kraftfordelingsnet. Generelt 29.020 - Elektroteknik generelt 29.080.01 - Elektrisk isolation. Generelt

Varenummer: M234919

*Standarden er gældende til og med:: 11-08-2024


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 99X
  • IEC/TC 99

Dansk udvalg

DS/S-511