DS/PAS 2500-2:2020

Kunstig intelligens – Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

I dette dokument angives en tjekliste for relevante overvejelser i de forskellige faser i IT-projekter,
hvor der anvendes kunstig intelligens til beslutningsstøtte i offentlig sagsbehandling.
Det er vigtigt, at disse overvejelser medtages i grundlaget for krav og løsninger, samt
i beslutningen om at udføre aktiviteter og gå videre til næste fase i IT-systemets livscyklus.
Det er brugerens ansvar at afgøre, hvorvidt tjeklisten er anvendelig til et givet formål.
Målgruppen er designere, udviklere, udbydere, indkøbere, tilsynsførere og brugere
af kunstig intelligens til beslutningsstøtte i offentlig sagsbehandling, som ønsker eller er
forpligtede til at evaluere systemets anvendelse.
En sekundær målgruppe er de interessenter, der er berørt af systemet, fx myndigheder og
borgere generelt.
Dokumentet omfatter ikke lovgivning og særlige krav, der kan være ved anvendelse af beslutningsstøtte
indenfor specifikke domæner.
Dokumentet skal anvendes sammen med organisationens eksisterende retningslinjer for
sikring af overholdelse af regler, herunder, men ikke begrænset til, håndtering af privatliv,
cybersikkerhed, robusthed af IT-løsninger, data governance, klage- og appelhåndtering,
samt lovgivning.
Dette dokument beskæftiger sig ikke eksplicit med transparens i kunstig intelligens, men
kan med fordel bruges sammen med DS/PAS 2500-1: 2020, Kunstig intelligens – Del 1:
Gennemsigtighed, der specificerer anbefalinger til en fremgangsmåde til at opnå gennemsigtighed
i systemer, som anvendes til automatiske beslutninger eller beslutningsstøtte

Antal sider: 38

Udgivet: 2020-03-30

Internationale relationer :

ICS: 35.020 - Informationsteknologi (IT). Generelt

Varenummer: M336737


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-855