DS/EN 1756-2 + A1:2009

Bagsmækløftere - Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul - Sikkerhedskrav - Del 2: Bagsmækløftere til passagerer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Del 2 af EN 1756 specificerer sikkerhedskrav for konstruktion af bagsmækløftere som defineret i 3.1 til montering på personkøretøjer med hjul. Køretøjer til lastning af handicappede personer op på fly eller skibe er medtaget i denne standard.


Antal sider: 64

Udgivet: 2009-10-30

Godkendelsesdato: 2009-09-08

Internationale relationer : EN 1756-2:2004+A1:2009 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr 43.160 - Køretøjer til specialformål

Varenummer: M242004


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 98/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-353