• Søgning
  • DS/SBC T1:2008 - Overdraget til DNV GL

DS/SBC T1:2008 - Overdraget til DNV GL

Særlige Bestemmelser for Certificering af T1-lægter Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

Beskrivelse

Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering af T1-lægter, i det følgende kaldet DS-SBC T1, anvendes ved certificering af sortering af T1-lægter. Jf. læsevejledningen er disse bestemmelser kun gyldige i sammenhæng med de Almindelige Bestemmelser for certifice-ring af Produkter.

Antal sider: 12

Udgivet: 2008-03-14

Godkendelsesdato: 2008-03-03

Internationale relationer :

ICS: 79.040 - Træ, savtømmer og opskåret tømmer 91.080.20 - Trækonstruktioner

Varenummer: M229039