DS/EN 12150-2:2004

Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument dækker overensstemmelsesvurdering og produktionskontrol af plant, termisk hærdet, sodakalksilikatsikkerhedsglas til brug i bygninger.

Antal sider: 44

Udgivet: 2005-01-27

Godkendelsesdato: 2004-11-29

Internationale relationer : EN 12150-2:2004 IDT

ICS: 81.040.20 - Glas til byggeri

Varenummer: 47351


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 129

Dansk udvalg

DS/S-301