DS/EN 14179-2:2005

Bygningsglas - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav, evaluering af overensstemmelse og produktionskontrol for plant, varmebehandlet (heat soaked), termisk hærdet sodakalksilikat sikkerhedsglas anvendt til bygninger.
NOTE – For glasprodukter med elektriske ledninger eller forbindelser, til f.x.. alarm eller opvarmning, anvendes andre direktiver, f.eks. svagstrømsdirektivet.


Antal sider: 40

Udgivet: 2005-09-29

Godkendelsesdato: 2005-08-29

Internationale relationer : EN 14179-2:2005 IDT

ICS: 81.040.20 - Glas til byggeri

Varenummer: 47481


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 129

Dansk udvalg

DS/S-301