268 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Søgning
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1993-6/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 6: Krankonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1994-1-1:2007

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-1/AC:2009

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2:2007

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2/A1:2014

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2/AC:2008

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-2:2006

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1994-2/AC:2008

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1995-1-1 + AC:2007

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.160,00
Lovgivning:

DS/EN 1995-1-1/A1:2008

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1995-1-1/A2:2014

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1995-1-2 + AC:2007

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 1995-1-2/AC:2010

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1995-2:2004

Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 2: Broer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1996-1-1 + A1:2013

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1996-1-2:2007

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 1996-1-2/AC:2011

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1996-2:2007

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1996-2/AC:2009

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1996-3:2006

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner - Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerede murværkskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1996-3/AC:2009

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner - Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerede murværkskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1997-1:2007

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/A1:2014

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/AC:2010

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 1998-1/A1:2013

Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-1:2008

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.520,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-1/A1:2010

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-1:2008/A2:2014

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-2:2008

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-2/AC:2009

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-3:2007

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Udmattelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-3/A1:2012

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Udmattelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-4:2007

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Koldformede beklædningsplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1999-1-4/A1:2011

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Koldformede beklædningsplader


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1999-1-4/AC:2010

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Koldformede beklædningsplader


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1999-1-5:2007

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-5: Skalkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1999-1-5/AC:2010

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-5: Skalkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12833:2001

Ovenlysrulleskodder og skodder til vinterhaver - Modstandsevne over for snebelastning - Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS 13000:2007

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13584:2003

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af krybning i undertryk i reparationsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13670:2010

Udførelse af betonkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 13670:2010/Ret.1:2015

Udførelse af betonkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/TR 15858:2009

Byggevarer - Vurdering af byggevarers afgivelse af regulerede farlige stoffer baseret på procedurerne uden prøvning (WT), uden yderligere prøvning (WFT) og yderligere prøvning (FT)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15942:2011

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16000-9:2006

Indendørsluft - Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningskammermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16000-9/AC:2007

Indendørsluft - Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningskammermetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 16000-10:2006

Indendørsluft - Del 10: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningscellemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16000-11:2006

Indendørsluft - Del 11: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Prøvetagning, oplagring af prøver og forarbejdning af prøveeksemplarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16045:2010

Byggevarer - Vurdering af afgivelsen af farlige stoffer - Indhold af regulerede, farlige stoffer - Valg af analytiske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16098:2010

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Horisontal metode til vurdering af prøvningsmetoder, som understøtter kravene i Byggevaredirektivet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16220:2011

Byggevarer - Vurdering af byggevarers afgivelse af farlige stoffer - Supplement om prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 17231:2018

Eurocode 1: Last på bygværker – Trafiklast på broer – Interaktion mellem spor og bro


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

ISO 1791:1983

Building construction -- Modular co-ordination -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 264,23

ISO 1803:1997

Building construction – Tolerances – Expression of dimensional accuracy – Principles and terminology


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 403,30

ISO 2848:1984

Building construction – Modular coordination – Principles and rules


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 264,23

ISO 7737:1986

Tolerances for building -- Presentation of dimensional accuracy data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 403,30

ISO 21723:2019

Buildings and civil engineering works – Modular coordination – Module


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 403,30

ASTM E564 - 06(2018)

Standard Practice for Static Load Test for Shear Resistance of Framed Walls for Buildings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 334,69

ASTM E1827 - 11(2017)

Standard Test Methods for Determining Airtightness of Buildings Using an Orifice Blower Door


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 374,85

ASTM E2619/E2619M - 17

Standard Practice for Measuring and Calculating Building Loss Features That Take Up Floor Area in Buildings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 374,85

DSF/prEN 1337-1 ( Forslag )

Bærelejer – Del 1: GenerelDSF/prEN 1337-2 ( Forslag )

Bærelejer – Del 2: Glidelejer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:

DSF/prEN 1337-3 ( Forslag )

Bærelejer – Del 3: Elastomere lejer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:
Lovgivning:

DSF/prEN 1337-4 ( Forslag )

Bærelejer – Del 4: Rullelejer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN 1337-5 ( Forslag )

Bærelejer – Del 5: Tallerkenlejer (pot bearings)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:
Lovgivning:

DSF/prEN 1337-6 ( Forslag )

Bærelejer – Del 6: Vippelejer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:
Lovgivning:

DSF/prEN 1337-7 ( Forslag )

Bærelejer – Del 7: Kugle- og vippelejer af PTFE


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:
Lovgivning:

DSF/prEN 1337-8 ( Forslag )

Bærelejer – Del 8: Sidestyr og fastholdelser


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Revision af:
Lovgivning:

DSF/prEN 1990 ( Forslag )

Eurocode – Grundlag for strukturelt og geoteknisk design


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/prEN 1993-1-1 ( Forslag )

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktionerDSF/EN 1993-1-4:2006/prA2 ( Forslag )

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-4 : Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
EN

DSF/prEN 1996-1-1:2019 ( Forslag )

Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/FprCEN/TS 17440 ( Forslag )

Vurdering og opgradering af eksisterende konstruktioner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 1337-2:2001 ( Tilbagetrukket )

Bærelejer - Del 2: Glidelejer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00