DS/EN 1520:2011

Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke-bærende armering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for præfabrikerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur og med bærende eller ikke-bærende armering, og som er beregnet til brug i bygningskonstruktioner:
a) Til bærende elementer:
- Bærende vægelementer (massive, med hul kerne eller flerlagselementer)
- Elementer til støttemure (massive) med eller uden ekstrabelastning
- Tagelementer (massive, med hul kerne eller flerlagselementer)
- Gulvelementer (massive, med hul kerne eller flerlagselementer)
- Lineære elementer (søjler eller piller).
b) Til ikke-bærende elementer:
- Ikke-bærende vægelementer (fx til skillevægge)
- Elementer til beklædning (uden fastgørelser) beregnet til brug til udvendige bygningsfacader
- Små stenkister, der danner kanaler til fremføring af forsyningsledninger
- Elementer til støjafskærmning.
NOTE 1 Ud over den bærende og omsluttende funktion kan elementerne også anvendes til brandbeskyttelse, lydisolering og termisk isolering.
Elementer omfattet af denne europæiske standard er kun beregnet til at blive udsat for overvejende ikke-dynamiske laster, medmindre der i de relevante punkter af denne standard er anført særlige forhold.
Ved termen "armeret" forstås armering både til bærende og ikke-bærende formål.
Denne europæiske standard dækker ikke:
- Regler for anvendelse af disse elementer i konstruktioner
- Fuger (undtagen disses styrke)
- Fastgørelser
- Overfladebelægninger til udvendige elementer, fx teglbelægning.
NOTE 2 LAC-elementer kan anvendes i støjafskærmninger, hvis de er dimensioneret, så de også opfylder kravene i EN 14388.


Antal sider: 224

Udgivet: 2011-12-17

Godkendelsesdato: 2011-09-21

Internationale relationer : EN 1520:2011 IDT

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M258572


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 177/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-282