DS/EN 81-72:2015 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 72: Brandmandselevatorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

1.1 Denne standard indeholder supplerende eller afvigende krav i forhold til EN 81-20 til nye personelevatorer og person-gods-elevatorer, der kan anvendes til brandbekæmpelse og evakuering af personer under brandmændenes kontrol.
1.2 Denne Europæiske Standard gælder, når følgende betingelser er opfyldt:
– elevatorskakten og elevatorområdet er konstrueret med henblik på at begrænse indtrængning af ild, varme og røg i elevatorskakten, maskinområder og sikre områder
– bygningens indretning begrænser indtrængning af vand i elevatorskakten,
– brandmandselevatoren benyttes ikke som flugtvej
– elevatorskakten og elevatorområdet er brandbeskyttet i mindst samme niveau som bygningskonstruktionen
– energiforsyningen er sikker og pålidelig
– det eller de elektriske kabler, der forsyner elevatoren med energi, er beskyttet mod brand i samme niveau som elevatorskakten
– en passende vedligeholdelses- og verifikationsplan er implementeret.
1.3 Denne Europæiske Standard gælder ikke for:
– brug af elevatorer med delvist lukket skakt som brandmandselevatorer
– elevatorer installeret i nye eller eksisterende bygninger, og som ikke er integreret i brandmodstandsdygtige bygningskonstruktioner
– væsentlige ændringer af eksisterende elevatorer.
1.4 Denne Europæiske Standard definerer ikke:
– antallet af brandmandselevatorer og etager, der skal betjenes under brandbekæmpelsesindsatsen
– størrelsen af sikre områder
– anvendelse af andet end det øverste dæk i elevatorer med flere dæk til brandbekæmpelsesindsats.
1.5 Denne Europæiske Standard omhandler de væsentlige farer, farlige situationer og hændelser, der er relevante for brandmandselevatorer (som angivet i pkt. 4), når disse benyttes efter hensigten og under de forhold, som elevatorfirmaet har forudset.
1.6 Følgende væsentlige farer er ikke behandlet i denne standard, men antages at være behandlet af bygningskonstruktøren:
– for få eller forkert placerede brandmandselevatorer til, at brandmændene kan bringes op i bygningen
– brand i brandmandselevatorskakten, i det sikre område, maskinområdet eller stolen
– manglende skilte til identifikation af bygningsetage
– håndteringen af vand fungerer ikke ordentligt.


Antal sider: 49

Udgivet: 2015-06-25

Godkendelsesdato: 2015-05-19

Tilbagetrækningsdato: 2021-09-21

Internationale relationer : EN 81-72:2015 IDT

ICS: 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: M268981


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10
  • CEN/TC 10/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-191