56 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Søgning
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/IEC Guide 14:2018

Produkter og relaterede serviceydelser – Information til forbrugere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC Guide 74:2005

Grafiske symboler - Teknisk vejledning vedrørende inddragelse af forbrugernes behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 10377:2013

Forbrugerproduktsikkerhed - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10393:2013

Tilbagekaldelse af forbrugerprodukter - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 24524:2019

Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning samt spildevands- og overfladevandssystemer – Hydrauliske, mekaniske og miljømæssige forhold i spildevandstransportsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 25649-2:2017

Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet - Del 2: Forbrugerinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-55:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-55: Særlige bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-55/A1:2008

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-55: Særlige bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-55:2003/A11:2018

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-55: Særlige bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-68:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige krav til sprayekstraktionsmaskiner til kommerciel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/CLC/TS 62441:2012

Sikkerhedsforanstaltninger mod tilfældigt forårsaget stearinlysantændelse af audio/video-, kommunikations- og informationsteknologiudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

ISO 6347:2017

Textile floor coverings – Consumer information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 268,44

ISO 20488:2018

Online consumer reviews – Principles and requirements for their collection, moderation and publication


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 833,58

IEC 60065:2014

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.472,47

IEC 60335-2-55:2002+AMD1:2008 CSV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 706,42

ASTM F1157 - 04(2015)

Standard Practice for Classifying the Relative Performance of the Physical Properties of Security Seals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 342,89

ASTM E1971 - 19

Standard Guide for Stewardship for the Cleaning of Commercial and Institutional Buildings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 342,89

ASTM F832 - 90(2016)

Standard Classification for Security Seals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 301,74

ASTM F760 - 93(2017)

Standard Specification for Food Service Equipment Manuals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 301,74

ASTM F1158 - 94(2015)

Standard Guide for Inspection and Evaluation of Tampering of Security Seals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 301,74

DSF/prEN 62441 ( Forslag )

Sikkerhedsforanstaltninger mod tilfældigt forårsaget stearinlysantændelse


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/ISO/IEC Guide 14:2003 ( Tilbagetrukket )

Købsinformation om varer og tjenesteydelser beregnet til forbrugere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 203-1/A1:1996 ( Tilbagetrukket )

Gasforbrugende storkøkkenapparater. Del 1: Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 203-1/A2:1999 ( Tilbagetrukket )

Gasforbrugende storkøkkenapparater. Del 1: Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50106:1997 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Særlige regler for rutineprøvning, der refererer til apparater inden for gyldighedsområdet for EN 60335-1 og EN 60967


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50106/A1:1998 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Særlige regler for rutineprøvninger der refererer til apparater inden for gyldighedsområdet for EN 60335-1 og EN 60967


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 50106/A2:2001 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed - Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Særlige regler for rutineprøvning, der refererer til apparater inden for gyldighedsområdet for EN 60335-1 og EN 60967


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50333:2001 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Rutineprøvning vedrørende elektrisk sikkerhed af apparater i produktionen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60065:2002 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 60065:2015 ( Tilbagetrukket )

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 60065:2001 (Sik) ( Tilbagetrukket )

Audio- og videoudstyr og tilsvarende elektroniske apparater - Sikkerhedsbestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 560,00

DS/EN 60065/A1:2006 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater – Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60065/A2:2010 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60065/A11:2008 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60065/A12:2011 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60065:2014/A11:2017 ( Tilbagetrukket )

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater – Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60065/Corr.:2007 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60065:2014/AC:2016 ( Tilbagetrukket )

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60065:2014/AC:2017 ( Tilbagetrukket * )

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater – Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60065:2002/AC:2006 ( Tilbagetrukket )

Audio-, video- og lignende elektroniske apparater – Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60065:2014/AC:2018 ( Tilbagetrukket )

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater – Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60335-1+A11:1995 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 60335-1/A12:1997 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60335-1/A1:1997 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60335-1/A13:1998 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-1/A14:1999 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-1/A15:2000 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 60335-1/A16:2001 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-1/A15:2011 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-2-68:1999# ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed. Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60335-2-68:2003 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60335-2-68:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige krav til sprayekstraktionsmaskiner til erhvervsmæssig brug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60335-2-68/A1:2000 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed - Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-2-68/A1:2007 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60335-2-68/A2:2007 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

prEN 60335-2-68:2002/prAA ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

1