DS/EN 54-11/A1:2005

Brandalarmsystemer – Del 11: Manuelle brandtryk


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav og prøvningsmetoder til manuelle brandtryk i brandbeskyttelses- og alarmsystemer i og udenfor bygninger. Standarden medtager også indendørs og udendørs forhold, udformning og funktion af brandtryk type A "direkte funktion" og type B "indirekte funktion" og de som dækker almindelige mekaniske kontakter, som er monteret med simple elektroniske komponenter (fx modstande, dioder) og de som indeholder aktive elektroniske komponenter og som arbejder med kontrolpaneler til signallering og identifikation, fx en adresse eller placering.

Antal sider: 16

Udgivet: 2006-09-27

Godkendelsesdato: 2005-12-07

Internationale relationer : EN 54-11:2001/A1:2005 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M209554


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008