DS/EN 54-18/AC:2007

Brandalarmsystemer - Del 18: Input- og outputkomponenter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for input og output komponenter forbundet til transmissionsvejen for et alarmsystem for modtagelse og/eller transmission af elektriske signaler til eller fra transmissionsvejen til brug for drift af et brandovervågnings-, brandalarmerings- eller brandbeskyttelsessystem.

Antal sider: 8

Udgivet: 2007-08-28

Godkendelsesdato: 2007-03-02

Internationale relationer : EN 54-18:2005/AC:2007 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M219621


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72/WG 17

Dansk udvalg

DS/S-008