DS/EN 54-4+AC:2000

Brandalarmsystemer. Del 4: Strømforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav, prøvningsmetoder og præstationskriterier for energiforsyningsudstyr (se komponent L på figur 1 i EN 54-1:1996) i forbindelse med brandalarmering og brandalarmsystemer, der er installeret i bygninger. NOTE: Energiforsyningsudstyr med specielle karakteristika, der er udviklet til specielle anvendelser, behandles ikke nødvendigvis i denne standard og kan kræve yderligere prøvninger.


Antal sider: 40

Udgivet: 2000-03-08

Godkendelsesdato: 2000-01-21

Internationale relationer : EN 54-4:1997 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 40452


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008