DS/EN 14593-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn - Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat - Del 1: Udstyr med helmaske - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer minimumkravene for trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat til anvendelse med helmasker.


Antal sider: 40

Udgivet: 2005-10-26

Godkendelsesdato: 2005-09-08

Tilbagetrækningsdato: 2018-11-30

Internationale relationer : EN 14593-1:2005 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 51683


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350