DS/EN 402:2003

Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer minimumskrav til trykflaskeapparater med lungeautomat til evakueringsbrug. Standarden omfatter ikke apparater til både arbejds- og evakueringsbrug eller til dykkerudstyr.

Erstatter:


Antal sider: 36

Udgivet: 2003-09-12

Godkendelsesdato: 2003-07-31

Internationale relationer : EN 402:2003 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 44880


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350