DS/EN 405:2002 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn - Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer funktionskrav, prøvningsmetoder samt mærkningskrav til filtrerende halvmasker med ventiler samt med enten gas- eller kombinerede filtre til brug som åndedrætsværn til evakueringsbrug. Standarden omfatter ikke gasfiltrerende halvmasker, som ikke har ventiler, eller som kun er udstyret med udåndingsventil. Standarden gælder ikke for udstyr beregnet til brug under omstændigheder, hvor der er eller måtte være oxygenmangel (mindre end 17% volumenoxygen).

Erstatter:


Antal sider: 48

Udgivet: 2002-06-11

Godkendelsesdato: 2002-05-21

Tilbagetrækningsdato: 2009-06-15

Internationale relationer : EN 405:2001 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 38317


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350