DS/EN 62020:1999

Elektrisk tilbehør. Fejlstrømsmonitorer til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard gælder for fejlstrømsdetektorer med mærkespændinger ikke over 440 V a.c. og mærkestrømme ikke over 125 A, beregnet til husholdnings- og lignende formål. Disse indretninger, der bør bruges i forbindelse med beskyttelsesudstyr, er beregnet til at registrere fejlstrømmen i en installation og til at alarmere, hvis fejlstrømmen mellem en spændingsførende del og en udsat ledende del eller jord overstiger et forudbestemt niveau. Fejlstrømsdetektorer registrerer a.c. fejlstrømme og pulserende d.c. fejlstrømme, uanset om de pludseligt optræder eller vokser langsomt frem. Fejlstrømsdetektorer med indbyggede batterier er ikke dækket af denne standard. Standarden omfatter ikke isolationsfejlsdetektorer, som er dækket af scopet for IEC 61557-8.


Antal sider: 96

Udgivet: 1999-12-08

Godkendelsesdato: 1999-09-13

Internationale relationer : EN 62020:1998 IDT IEC 62020:1998 IDT

ICS: 29.120.50 - Sikringer og andre anordninger til overstrømsbeskyttelse

Varenummer: 28267


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 23E
  • IEC/TC 23/SC 23E

Dansk udvalg

DS/S-523/U-05