DS/EN 845-2:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 2: Overliggere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til præfabrikerede overliggere med en maksimal spændvidde på op til 4,5 m fremstillet af stål, gasbeton, tilvirkede sten, beton, forspændt beton, teglsten, kalksandsten, natursten eller tilvirkede sten, beton og stål eller en kombination af disse materialer.


Antal sider: 45

Udgivet: 2016-08-25

Godkendelsesdato: 2016-08-04

Internationale relationer : EN 845-2:2013+A1:2016 IDT

ICS: 91.080.30 - Murværkskonstruktioner

Varenummer: M306800


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 125
  • CEN/TC 125/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-1996