DS/ENV 197-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Cement. Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier. Del 1: Almindelige cementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

Beskrivelse

Denne DS/ENV angiver egenskaber for bestanddele i almindelige ce menter og de blandingsforhold, i hvilke de skal indgå i en række typer og klasser af cementer. Den angiver krav til de mekaniske , fysiske og kemiske egenskaber samt regler for bedømmelse af de res overensstemmelse med disse krav. Udveksling af yderligere in formation mellem producent og bruger kan være gavnlig. Procedure r for en sådan informationsudveksling er ikke indeholdt i DS/ENV' en, men gennemføres i overensstemmelse med nationale standarder

Antal sider: 28

Udgivet: 1993-06-30

Godkendelsesdato: 1992-12-14

Tilbagetrækningsdato: 1994-09-12

Internationale relationer :

Varenummer: 7815


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 51

Dansk udvalg

DS/S-328