DS/I-ETS 300020-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Principper for typegodkendelsesprocedurer for mobilstationer. (Kandidat NET 10, del 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne ETS omfatter konkrete overensstemmelseskrav til mobilstationerne (kandidat NET 10). Kravene er indeholdt i GSM 11.01, 11.10 og 11.40. Desuden omfatter standarden en række supplerende funktions- specifikationer for systemdele og grænseflader, som er nødvendige for korrekt udvikling og overensstemmelsesprøvning af mobilstationerne. Denne standard, som er en del af GSM-serien, indeholder desuden principper for typegodkendelsesprocedurer for mobilstationer (kandidat Net 10, del 1).

Antal sider: 2

Udgivet: 1993-10-31

Godkendelsesdato: 1993-08-17

Tilbagetrækningsdato: 1995-05-19

Internationale relationer :

Varenummer: 13776


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/TR