DS/I-ETS 300022:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Specifikation af radiogrænsefladens lag 3


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne ETS omfatter konkrete overensstemmelseskrav til mobilstationerne (kandidat NET 10). Kravene er indeholdt i GSM 11.01, 11.10 og 11.40. Desuden omfatter standarden en række supplerende funktionsspecifikationer for systemdele og grænseflader, som er nødvendige for korrekt udvikling og overensstemmelsesprøvning af mobilstationerne. Denne standard, som er en del af GSM-serien, indeholder desuden specifikation af radiogrænsefladens lag 3.

Antal sider: 2

Udgivet: 1993-12-14

Godkendelsesdato: 1993-10-27

Tilbagetrækningsdato: 1998-10-28

Internationale relationer :

Varenummer: 13781


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/TR