27 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1150:2019

Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt til og med 25 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11501:2004

Plast - Folie og plader - Bestemmelse af dimensionsændring ved opvarmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11502:2018

Plast – Film og folier – Bestemmelse af modstandsevne over for materialebinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11503:1995

Malinger og lakker - Bestemmelse af modstandsdygtighed over for fugt (periodisk kondens)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11504:2017

Jordundersøgelse - Vurdering af indvirkning fra jord forurenet med mineraloliekulbrinter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11508:2017

Jordundersøgelse – Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4892-3:2016

Plast – Metoder til eksponering for lyskilder i laboratorier – Del 3: Fluorescerende UV-lamper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 26322-2:2010

Traktorer til landbrug og skovbrug - Sikkerhed - Del 2: Smalsporede og små traktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

ISO 1150:1997

Textile machinery and accessories -- Drop wires for warp stop motions for weaving machines with automatic drawing-in


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 11500:2008

Hydraulic fluid power -- Determination of the particulate contamination level of a liquid sample by automatic particle counting using the light-extinction principle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 11505:2012

Surface chemical analysis -- General procedures for quantitative compositional depth profiling by glow discharge optical emission spectrometry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 11506:2017

Document management applications -- Archiving of electronic data -- Computer output microform (COM)/Computer output laser disc (COLD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 4253:1993

Agricultural tractors -- Operator's seating accommodation -- Dimensions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ASTM D4587 - 11(2019)e1

Standard Practice for Fluorescent UV-Condensation Exposures of Paint and Related Coatings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D1204 - 14(2020)

Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Nonrigid Thermoplastic Sheeting or Film at Elevated Temperature


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D2732 - 14(2020)

Standard Test Method for Unrestrained Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film and Sheeting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D3354 - 15

Standard Test Method for Blocking Load of Plastic Film by the Parallel Plate Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM C1676/C1676M - 19

Standard Specification for Microporous Thermal Insulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7483 - 20

Standard Test Method for Determination of Dynamic Viscosity and Derived Kinematic Viscosity of Liquids by Oscillating Piston Viscometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 318,00

DS/EN 1150:1999 ( Tilbagetrukket * )

Beskyttelsesbeklædning. Synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug. Prøvningsmetoder og krav


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11502:2005 ( Tilbagetrukket )

Plast - Folie og plader - Bestemmelse af modstandsevne over for blokning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11504:2012 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet - Vurdering af indvirkning fra jord forurenet med mineraloliekulbrinter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11507:2001 ( Tilbagetrukket )

Maling og lakker - Kunstig eksponering af belægninger med UV-lys og vand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11507:2007 ( Tilbagetrukket )

Malinger og lakker - Kunstig eksponering af belægninger med UV-lys og vand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11508:1998 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet. Bestemmelse af kornmaterialets densitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11508:2014 ( Tilbagetrukket )

Jordundersøgelse - Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 4892-3:2013 ( Tilbagetrukket )

Plast - Metoder til eksponering for kunstig belysning i laboratorier - Del 3: Fluorescerende UV-lamper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

1