8 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 17050:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af jod i foder ved ICP-MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO/IEC 17050-1:2010

Overensstemmelsesvurdering - Leverandørens overensstemmelseserklæring - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17050-2:2004

Overensstemmelsesvurdering - Leverandørers overensstemmelseserklæring - Del 2: Understøttende dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/ISO 18436-1:2012

Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskiner - Krav til kvalifikation og vurdering af personel - Del 1: Krav til certificeringsorganer og certificeringsprocessen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 25051:2014

Softwareudvikling - Kvalitetskrav til og evaluering af software og systemer (SQuaRE) - Kvalitetskrav til brugsklare softwareprodukter (COTS) og testinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO/IEC 17050-1:2004 ( Tilbagetrukket )

Overensstemmelsesvurdering - Leverandørers overensstemmelseserklæring - Del 1: Generelle krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/ISO/IEC 25051:2007 ( Tilbagetrukket )

Softwareudvikling - Kvalitetskrav og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) - Kvalitetskrav og testinstruktioner af kommercielle "off-the-shelf" softwareprodukter (COTS)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:

DS/ISO/IEC 25051/Corr. 1:2007 ( Tilbagetrukket )

Softwareudvikling - Kvalitetskrav og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) - Kvalitetskrav og testinstruktioner af kommercielle "off-the-shelf" softwareprodukter (COTS)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:

1