14 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 17091:2018

Kriseledelse – Vejledning i strategisk opdyrkelse af parathed og håndtering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 17159:2018

Samfunds- og borgersikkerhed – Vejledning til sikkerhed af farlige materialer (CBRNE) i sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22313:2020

Sikkerhed og robusthed – Business continuity management-systemer – Vejledning i anvendelse af ISO 22301


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC TR 20000-7:2019

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 7: Vejledning om integration af og indbyrdes overensstemmelse mellem ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 9001:2015 og ISO/IEC 27001:2013


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 22313:2020

Sikkerhed og robusthed – Business continuity management-systemer – Vejledning i anvendelse af ISO 22301


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

ISO 22301:2019

Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 22313:2020

Security and resilience – Business continuity management systems – Guidance on the use of ISO 22301


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/ISO/TS 22318:2021 ( Forslag )

Sikkerhed og robusthed – Se engelsk titel


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

1 Næste